Nederlandse Landmacht in Polen voor grootste oefening in jaren; “We staan schouder aan schouder”

Bizon Drawsko 2017

“Na ons jaren op stabilisatieoperaties te hebben gefocust, vraagt de veranderde situatie in de wereld ons om goed voorbereid te zijn op andere crises." Met die woorden moedigde commandant 43e Gemechaniseerde Brigade, brigadegeneraal Jan Swillens, de deelnemers aan Bison Drawsko 2017 aan.

Aan Bison Drawsko nemen 3.600 Nederlandse militairen deel, onder leiding van de 43e Gemechaniseerde Brigade. Zij trainen - samen met 900 militairen uit België, Canada, Duitsland, Estland, Polen en de Verenigde Staten - op het uitgestrekte Poolse oefenterrein Drawsko.

Voor de oefening vertrokken meer dan zeshonderd voertuigen en honderden containers per trein naar Polen. Het is een van de grootste logistieke ondernemingen van de afgelopen jaren: In totaal zijn 1000 wagonladingen met materieel naar Polen getransporteerd.

De turbulente situatie aan de oost -en zuidgrens van Europa maakt eens te meer het belang van een goed voorbereide NAVO duidelijk: voor het beschermen van Europese waarden als democratie, burgerlijke vrijheid en de rechtstaat is het goed om regelmatig met de legers samen te oefenen. Generaal Swillens: “We staan schouder aan schouder”

Het draait in Polen niet alleen om het trainen van defensief en offensief internationaal optreden. De aanwezigheid benadrukt ook dat de NAVO er staat, mocht dat nodig zijn. Daarnaast bereidt de oefening de Nederlandse landmacht voor op deelname aan de multinationale Battlegroup in Litouwen, als vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid . Nederland zal vanaf maart dit jaar aan deze Battlegroup deelnemen.

De oefening Bison Drawsko duurt nog tot eind februari 2017.