ERIN Call for Tender

Het Europese European Reintegration Network (ERIN) is een door de EU gefinancierd samenwerkingsverband tussen negentien EU lidstaten, Australië, Denemarken, Noorwegen en Zwitserland met als doel de implementatie van gemeenschappelijke projecten in een aantal landen die terugkerende migranten ondersteuning bieden bij de reintegratie in hun herkomstland.

ERIN richt zich op 21 landen van herkomst. Ten behoeve van de voortzetting cq. uitbreiding van de ERIN activiteiten, zoekt ERIN in 21 bestaande en nieuwe doellanden lokale organisaties die reïntegratieactiviteiten kunnen uitvoeren. Zie de PDF voor meer informatie.