Beste Nederlanders in het buitenland

Op 21 maart 2018 vindt in Nederland een raadgevend referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Als Nederlander woonachtig in het buitenland kunt u ook deelnemen aan dit referendum.

Om te stemmen heeft u zich geregistreerd als kiezer in het buitenland. U kunt uw stem uitbrengen middels een briefstembewijs. Het is ook mogelijk om iemand te machtigen om voor u te stemmen.

Uw briefstem kunt u sturen naar het adres van uw briefstembureau dat op de oranje envelop vermeld staat. De briefstemmen moeten uiterlijk op de dag van de verkiezing 21 maart 2018 om 15.00 uur lokale tijd bij uw briefstembureau zijn binnengekomen. Houd rekening met afwijkende postbezorging. De Gemeente Den Haag raadt u ten zeerste aan om uw stem zeker drie dagen vóór de verkiezingsdag te versturen.

Voor verdere informatie over stemmen vanuit het buiteland en de werkwijze van de Gemeente Den Haag kunst u terecht op: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/stemmen-bij-het-raadgevend-referendum-als-u-in-het-buitenland-woont.htm

Ook kunt u voor vragen contact opnemen met de Gemeente Den Haag via +31 (0) 70 353 4400 of met Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.