Benoeming ambassadeur

De Ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van een nieuwe ambassadeur in Turkije. De benoeming is pas definitief als de Turkse regering haar goedkeuring eraan heeft verleend.

De nieuwe ambassadeur, met als standplaats Ankara, is Marjanne de Kwaasteniet. Zij was hiervoor de Permanente Vertegenwoordiger bij de NAVO in Brussel.