Co-voorzitterschap GCTF Nederland en Marokko

Afgelopen week organiseerden Marokko en Nederland de negende plenaire ministeriële vergadering van het GCTF (Global Counterterrorism Forum). Het GCTF is een informeel, apolitiek en multilateraal platform voor terrorismebestrijding dat in 2011 werd gelanceerd in New York. Het internationale forum bestaat uit 29 landen en de EU en wordt sinds 2016 voorgezeten door Marokko en Nederland.

De missie van het GCTF is het bijstaan van haar leden bij het voorkomen, bestrijden en bestraffen van terroristische daden en het tegengaan van rekrutering voor terrorisme. Het forum brengt deskundigen en beroepskrachten van over de hele wereld samen om hun ervaringen en expertise te delen, en om strategieën en methoden te ontwikkelen om op te treden tegen de aanhoudende terroristische dreiging. Een van de voornaamste activiteiten van het GCTF is het opstellen en uitwisselen van ‘good practices’.

Dit jaar concentreerde de vergadering zich op de voortdurende en nauwe samenwerking tussen het GCTF en de Verenigde Naties. Het forum blijft toegewijd aan de toepassing en katalysatie van de Global Counter-Terrorism Strategy en het bredere VN-kader betreffende terrorismebestrijding. Co-voorzitters Marokko en Nederland zijn vastbesloten om te werken aan een civiele en strategische langetermijnaanpak om de rol van het GTCF in de strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme voort te zetten en te bevorderen.