Shiraka Public Finance Management training 2019

De overgang naar democratie is een langdurig proces met voor- en achteruitgang. Daarom steunt Nederland sinds 2016 het programma Shiraka. In het Arabisch betekent Shiraka partnerschap. De veranderende verhouding tussen de burger en de overheid staat bij Shiraka centraal.

shiraka

Een onderdeel van het Shiraka programma, is de Shiraka Public Finance Management training wordt sinds 2013 georganiseerd door het Ministerie van Financiën / Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Algemene Rekenkamer.

Het programma staat open voor elf landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Veel landen in deze regio kampen met krappe overheidsfinanciën, een alsmaar groeiende roep om betere publieke dienstverlening. Ook in Marokko krijgt sociaaleconomische ontwikkeling en jeugd werkgelegenheid aandacht, onder meer door het bevorderen van goed bestuur, kennis- en organisatieontwikkeling op het terrein van onderwijs en het steunen van initiatieven gericht op verbetering van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking.

De focus van de training ligt op hervormingen van overheidsuitgaven, modernisering van de nationale begroting en het uitwisselen van best practices tussen landen. Vragen zoals: “Hoe kan geld effectiever worden besteed? Hoe richt je efficiënt een begrotingsproces in? Hoe evalueer ik beleid en wat is de rol van audit?”, staan centraal in de training.

De laatste editie van de training vond, als vervolg op een programma van een maand in Den Haag, plaats in Casablanca in Marokko. In totaal hebben 25 deelnemers uit Mauritanië, Algerije, Tunesië, Egypte, Libanon, Jordanië, Soedan, Libië, Marokko en Palestijnse Gebieden deelgenomen aan de training. De training werd afgesloten met een certificaatuitreiking op de residentie van de Nederlandse Ambassadeur in Rabat, mevr. Désirée Bonis.