Nieuwe visumcode Schengengebied per 1 februari 2020

De 26 landen van het Schengengebied, waaronder Nederland, hebben gezamenlijk besloten om met ingang van 1 februari 2020 hun visumcode aan te passen. Dit heeft wereldwijd een aantal gevolgen voor mensen die een Schengenvisum aanvragen, ook in Suriname.

Als gevolg van dit nieuwe beleid kunt u vanaf 1 februari 2020 maximaal zes maanden voor uw geplande reis een visumaanvraag indienen. Voorheen was deze termijn drie maanden. Het is de verwachting dat deze aanpassing leidt tot een betere spreiding van aanvragen, waardoor de wachttijden voor het maken van een afspraak in de piekperiode kunnen worden teruggedrongen. Personen die ver voor de geplande reis een visumaanvraag indienen, moeten erop letten dat zij een visum met langere geldigheidsduur aanvragen.

Het tarief voor het aanvragen van een visum voor het Schengengebied is per 1 februari 2020 vastgesteld op 80 euro. De tarieven zijn herzien omdat de kosten voor het verwerken van visumaanvragen zijn gestegen. Het nieuwe bedrag zou voor de 26 Schengen-lidstaten ongeveer kostendekkend moeten zijn. Houdt u er rekening mee dat het visumaanvraagkantoor VFS Global daarnaast 28 euro aan servicekosten in rekening brengt.

Een Schengenvisum geeft u de mogelijkheid om te reizen naar alle 26 landen van het Schengengebied: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland.