Veelgestelde vragen over wonen, werken en ondernemen in België i.v.m. COVID-19-maatregelen

Bent u ondernemer of woont of werkt u in België en heeft u vragen over de impact van de COVID-19-maatregelen op uw situatie? Lees hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.
 

Reist u naar België? Lees hier de veelgestelde vragen bij het reisadvies voor België.

Laatste update: 7 juni 2020

Kan ik naar België reizen om te werken?

Ja, professionele reizen worden beschouwd als essentiële reizen en zijn toegestaan, indien u in het bezit bent van een werkgeversverklaring en een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart (rijbewijs is in België geen identiteitsbewijs). Bij het passeren van de grens kunt u gecontroleerd worden.

Personen die in vitale sectoren werken of een cruciaal beroep uitoefenen kunnen een speciaal vignet verkrijgen om de vertraging bij het passeren van de grens tot het minimum te beperken. Het vignet kan worden gedownload op deze website. U kunt hier vinden of uw werk volgens de Belgische autoriteiten onder een vitale sector of een cruciaal beroep valt (pdf, in de tabel op pagina 16040 en verder). Voor veelgestelde vragen rondom het reizen over de grens met het vignet, zie deze website.

Niet-essentiële reizen van en naar België blijven verboden tot 15 juni 2020. Het goederen- en dienstenverkeer mag wel gewoon de grens over. Vanaf 15 juni heropent België de grenzen van en naar de EU-landen, het VK en de Schengenlanden.

Welke regelingen zijn er voor grensondernemers?

Ondernemers die in België wonen en in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit. 

Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht. Ondernemers met vragen kunnen terecht via een speciaal telefoonnummer (+ 31 (0)43 350 60 30) en e-mailadres (bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl).

Kan ik mijn verhuizing naar België of Nederland uitvoeren?

Een verhuizing binnen België en van België naar Nederland of omgekeerd valt onder de uitzonderingsmaatregelen en kan worden uitgevoerd, zolang de opgelegde maatregelen worden gerespecteerd. Vanaf 15 juni heropent België de grenzen van en naar de EU-landen, het VK en de Schengenlanden.

Co-ouderschap; kan ik mijn kind in Nederland of België nog halen/brengen bij de andere co-ouder?

Ja, co-ouderschap kan worden voortgezet, ook in de grensstreek (ouder in België en Nederland). Neem uw Nederlandse paspoort/identiteitskaart en Belgische verblijfskaart en indien mogelijk eventuele documenten (rechterlijke uitspraak, brief advocaat, …) mee. Vanaf 15 juni heropent België de grenzen van en naar de EU-landen, het VK en de Schengenlanden.

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor het zakendoen tussen Nederland en België?

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft de Belgische regering maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Dit heeft invloed op zakendoen met België. Actuele informatie over maatregelen voor het bedrijfsleven vindt u op de website van FOD Economie van de Belgische overheid. Op 24 april heeft de Belgische overheid een exitstrategie gepresenteerd. Informatie hierover vindt u op de website van het Belgische crisiscentrum: https://crisiscentrum.be/nl. De meeste winkels zijn inmiddels weer open, maar voor veel winkels geldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is.

Hoe kan ik mij als ondernemer op de gevolgen voorbereiden? Wat kan ik nu doen?

  • RVO houdt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en zakendoen in het buitenland nauwlettend in de gaten. Kijk geregeld op RVO.nl/coronavirus
  • U kunt ook terecht bij de Kamer van Koophandel
  • Veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer vindt u op Rijksoverheid.nl
  • Het Belgische crisiscentrum biedt een overzicht van alle Belgische maatregelen.
  • Voor medisch advies en informatie kunt u terecht bij het RIVM
  • Voor informatie over reisadviezen richting het België kijkt u op Nederland Wereldwijd.

Kan ik (of mijn personeel) nog reizen naar België als we dringende zakelijke afspraken hebben?

Tot 15 juni geldt er een verbod op niet-essentiële reizen van en naar België. Voor grensarbeid in de cruciale sectoren bestaat er een vignet (zie vraag grensarbeid). Voor arbeid in niet-cruciale sectoren over de grens heeft u of uw personeel een werkgeversverklaring nodig om de grens over te steken.  

Telewerken blijft echter de norm, het is daarom raadzaam om zakelijke afspraken in België zoveel mogelijk digitaal plaats te laten vinden, in goed overleg met uw zakenpartner. Dringende herstelwerken mogen uitgevoerd worden mits men sociale afstand toepast. 

Wat kan ik als ondernemer doen voor mijn personeel in België?

De Belgische overheid biedt informatie aan werkgevers en bedrijven over de maatregelen en over wat bedrijven voor hun personeel kunnen doen. Daarnaast heeft de Belgische overheid op 24 april een exit strategie gepresenteerd. Onderdeel daarvan is dat bedrijven in verschillende sectoren gefaseerd aan het werk kunnen, mits zij het werk zo veilig mogelijk organiseren. Voor het heropenen van bedrijven (waaronder winkels) is een gids met protocollen opgesteld, met daarin aanbevelingen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Deze gids wordt steeds geactualiseerd. 

Wat gebeurt er met de bevoorrading vanuit België? Gaan Belgische fabrieken dicht?

Sinds 4 mei zijn industriële activiteiten en b2b-diensten opnieuw gestart. Winkels zijn sinds 11 mei weer open.  Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten zijn ook sinds 18 mei weer opgestart, vaak onder bepaalde voorwaarden (voor de uitzonderingen, zie deze pagina). Voor alle bedrijven geldt dat de principes van sociale afstand zoveel mogelijk gerespecteerd moeten worden (1,5m afstand). Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Daarnaast geldt dat in winkels maximaal één klant per 10m2 is toegestaan voor maximaal 30 minuten. Het wordt aanbevolen een mondmasker te dragen. Voor het heropenen van bedrijven (waaronder winkels) is een gids met protocollen opgesteld, met daarin aanbevelingen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.  

Contactberoepen mogen sinds 18 mei weer uitgeoefend worden, onder bepaalde voorwaarden. Vanaf 8 juni mag de horecasector gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bijv. casino's), banket- en receptiezalen mogen pas op 1 juli opnieuw open. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen niet open voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien. 

Meer informatie over fase 3 (vanaf 8 juni) van de Belgische exitstrategie kunt u hier vinden.

Mijn bedrijf handelt in veterinaire (dieren en dierlijke) en fytosanitaire (planten en plantaardige) producten. Gaan hiervoor strengere regels gelden?

Er zijn in het kader van het coronavirus geen strengere regels op dit vlak ingesteld. Het is wel goed om de actuele ontwikkelingen te volgen.

Wat gebeurt er met verzendingen vanuit België? Komen er strengere douaneprocedures? Hoe zit het met verzendingen via andere landen?

Er zijn geen beperkingen in het goederenverkeer tussen Nederland en België. Het is raadzaam om de actuele ontwikkelingen te volgen.

Wat kunnen de contractuele gevolgen zijn van vertragingen bij leveringen vanuit België?

De contractuele gevolgen zijn afhankelijk van de clausules die in het contract zijn opgenomen tussen de private partijen. De overheid biedt geen compensatie voor geleden schade.

Ik heb me ingeschreven – of wilde me inschrijven – voor een handelsmissie. Gaat deze nog door?

Handelsmissies naar België, georganiseerd door de overheid, zijn tot nader bericht afgelast. Als u zich al had opgegeven voor een missie die is uitgesteld of geannuleerd, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. De meest recente informatie over handelsmissies vindt u in het missieoverzicht op RVO.nl. Veel missies en evenementen van andere partijen worden ook afgelast of uitgesteld. Neem daarover contact op met de organisator.

Hoe kan ik de laatste informatie over de genomen Belgische maatregelen vinden?

Meer informatie vindt u via onderstaande kanalen:

E-mailadres: info-coronavirus@health.fgov.be 

Voor updates over de genomen maatregelen kunt u zich aanmelden bij:

  • Het Belgische waarschuwingssysteem bij noodsituaties: BE alert.
  • Het Nederlands registratiesysteem waarbij u automatisch reisadviezen krijgt, alsook bij calamiteiten en crisissituaties een notificatie ontvangt: Informatieservice Nederland Wereldwijd.