Grensarbeiders: overeenkomst tussen Nederland en België over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen

Nederland en België hebben nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen. Hiermee wordt vermeden dat grensarbeiders negatieve fiscale gevolgen ondervinden van de coronacrisis.

Overeengekomen is dat voor grensarbeiders in loondienst de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar zij onder normale omstandigheden zouden hebben gewerktonder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. Deze afspraak geldt van 11 maart 2020 tot en met 31 mei en wordt maandelijks verlengd, totdat Nederland of België de afspraak opzegt 

Meer weten?: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/werknemers/werken-over-de-grens