Grensoverschrijdend familiebezoek in buurlanden toegestaan

De Belgische autoriteiten hebben besloten dat grensoverschrijdend familiebezoek in de buurlanden onder voorwaarden is toegestaan vanaf zaterdag 30 mei. Inwoners van België mogen hun familie bezoeken in buurlanden. Het is andersom ook toegestaan voor inwoners van de buurlanden om familie in België te bezoeken.

De voorwaarden zijn de volgende:

  • Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag maximaal vier mensen ontvangen.
  • Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van hetzelfde huishouden.
  • De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
  • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
  • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens.
  • Het wordt sterk aanbevolen om documenten mee te nemen die uw reisdoel aantonen.

Het is vanaf 30 mei ook toegestaan om een verplaatsing naar een buurland van België te maken om te winkelen met inachtneming van de nodige fysieke afstand. Het is echter niet de bedoeling om een dagje te gaan shoppen.

Het verbod van de Belgische autoriteiten op niet-essentiële reizen van en naar België blijft van kracht. Het is verboden om de grens te passeren voor uitstapjes, toerisme en om vrienden te bezoeken. Het is wel toegestaan om de grens te passeren voor o.a. werk, school, zorg voor naasten en co-ouderschap. Er worden grenscontroles uitgevoerd.

Meer informatie over de Belgische maatregelen kunt u vinden via de websites van de Belgische autoriteiten: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/wat-als-je-de-grens-over-moet  en www.info-coronavirus.be.