Aanstelling Jan Lagasse als honorair consul-generaal

Jan Lagasse, CEO van North Sea Port, is door het Koninkrijk der Nederlanden aangesteld als honorair consul-generaal (ereconsul) voor de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Als honorair consul zal hij in die provincies de belangen behartigen van Nederlandse burgers en bedrijven.

De heer Lagasse heeft een lange staat van dienst in het (Nederlandse) bedrijfsleven, onder meer bij Zeeland Seaports, Fokker, Stork, Corus en Hoogovens. Als co-CEO van het grensoverschrijdend havenbedrijf North Sea Port heeft de heer Lagasse zich afgelopen jaren ingezet voor de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Jan Lagasse is tevens lid van de Raad van Toezicht van ZorgSaam, het Zeeuws/Zeeuws-Vlaamse zorgnetwerk.

De heer Lagasse volgt Jan Bocken en Leen Verschraegen op, van wie het mandaat als ereconsuls ten einde liep. De Nederlandse benoeming dient nog officieel bekrachtigd te worden door Koning Filip.

Het gehele ambassadeteam en het Consulaat-Generaal in Antwerpen verheugen zich op de samenwerking met de heer Lagasse en danken de heer Bocken en mevrouw Verschraegen voor hun inzet de afgelopen jaren.

Jan Lagasse