Brief aan alle Nederlanders in Frankrijk

Beste Nederlanders in Frankrijk,

Terwijl ik u schrijf, maakt Frankrijk zich op voor de zomervakantie en naderen we het einde van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie. 

Oekraïne

Politiek gezien is het afgelopen voorjaar een roerige tijd geweest. In eerste plaats vanwege de Russische invasie op 24 februari in Oekraïne, die in Europa bovenaan de politieke agenda staat. Deze maand steunden Frankrijk, Duitsland, Italië en Roemenië de kandidatuur van Oekraïne voor lidmaatschap van de EU.

Afgelopen week sprak de Nederlandse regering haar steun ook uit. Deze week zal de Europese Raad beslissen of Oekraïne de status van kandidaat lidstaat krijgt. Als dat gebeurt, zal dat een belangrijk teken van solidariteit zijn. De Russische aanval duurt inmiddels al bijna 120 dagen, en is ongekend gewelddadig. Helaas ziet het er naar uit dat de gewapende strijd nog lang zal voortduren.

Parlementsverkiezingen

De tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen, afgelopen week, heeft de nodige verschuivingen in de Assemblée Nationale teweeggebracht. President Emmanuel Macron is zijn meerderheid in het parlement kwijt en zal, zoals sinds een aantal kabinetten in Nederland gebruikelijk is, op zoek moeten naar de goedkeuring van de constructieve oppositie om zijn hervormingen door te voeren.

Zomervakantie

Omdat de zomervakantie nadert, en veel Nederlanders die in Frankrijk zullen vieren, wil ik u op het hart drukken om goed op uw spullen te letten. Op onze consulaire afdeling regent het aanvragen voor laissez-passers van landgenoten die hun paspoort zijn kwijtgeraakt.
Voor Nederlanders die in de buurt van Lyon wonen, zal onze consulaire afdeling in november een mobiel aanvraagstation organiseren. Daar kunt u uw paspoort laten vernieuwen.

In Straatsburg zal in het najaar eveneens een pop-up consulaat worden georganiseerd, ditmaal door de collega’s van de Nederlandse ambassade in Luxemburg.

Meer informatie over deze beide evenementen zal vanaf september worden gepubliceerd via onze website, Facebook en Twitter.
Heeft u dringende vragen, dan kunt u contact opnemen met Nederland Wereldwijd, het contactcentrum dat 24 uur per dag bereikbaar is op ‪+31 247 247 247.‬‬‬‬‬‬‬
 


Dit is mijn laatste brief aan u. Eind augustus eindigt mijn termijn als ambassadeur, waarna ik word opgevolgd door Jan Versteeg, momenteel ambassadeur in Spanje. Hij verheugt zich op zijn plaatsing in Parijs en ik hoop dat u hem net zo positief en constructief zult verwelkomen als mij. Ik wens ieder van u een fijne en gezonde zomer en voor de toekomst alle goeds. Het was een eer uw ambassadeur te zijn.

Pieter de Gooijer, ambassadeur

Pieter de Gooijer
Beeld: ©BZ