Telefoonstoring ambassade Oslo

Door een technische storing is de Nederlandse ambassade in Oslo op dit moment telefonissch slecht bereikbaar. Mocht u contact met de ambassade willen, dan kunt het beste een mail sturen naar osl@minbuza.nl of bellen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, telefoonnummer +31 247 247 247. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van deze storing.