Aankondiging Ontvangst Nederlandse Gemeenschap

Staatsbezoek aan België 20-22 juni 2023
Aankondiging Ontvangst Nederlandse Gemeenschap

Beste Nederlanders woonachtig in België,

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen 20-22 juni a.s. op uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning der Belgen een staatsbezoek aan België. Tijdens dit staatsbezoek maken de Koning en Koningin graag kennis met de Nederlandse gemeenschap in België, de zogenaamde ‘Ontvangst Nederlandse Gemeenschap’. 

Deze ontvangst zal op donderdag 22 juni 2023 plaatsvinden in Antwerpen. 

Iedere meerderjarige persoon met de Nederlandse nationaliteit die langer dan één jaar aaneengesloten in België woonachtig is, heeft de mogelijkheid om zich aan te melden. Ook uw eventuele partner, ongeacht de nationaliteit, kan zich samen met u aanmelden. U kunt zich aanmelden door onderstaand registratieformulier volledig in te vullen. De aanmeldingstermijn eindigt op 2 april 2023.

Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zal er geloot worden. U zult uiterlijk medio mei per e-mail worden geïnformeerd of uw aanmelding is gehonoreerd.  


Met vriendelijke groet,

Pieter Jan Kleiweg de Zwaan
Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België
 

Staatsieportret WM
Beeld: RVD
Aanhef(verplicht)
Adresgegevens

Uw adresgegevens zullen worden gebruikt om de officiële uitnodiging naar op te sturen.

Korte toelichting (maximaal 100 woorden) over uw vakgebied
Partner(verplicht)
Indien u wordt geselecteerd, zal u samen met uw partner worden uitgenodigd. Uw partner hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te bezitten.
Aanhef(verplicht)
Adresgegevens

Uw adresgegevens zullen worden gebruikt om de officiële uitnodiging naar op te sturen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om de aanmelding te verwerken en om contact met u op te nemen. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld en wordt binnen zes maanden na ontvangst vernietigd.

Akkoordverklaring(verplicht)