Weblogs

Welkom op onze vernieuwde website!

Ik streef ernaar om elke 6 weken hier een blog met u te delen, zodat ik het werk van de ambassade kan belichten.

Ambassadeur Pieter Jan Kleiweg de Zwaan

Diplomatie

Deze Corona-tijd stelt bijzondere eisen aan de diplomatie. Veel van ons werk vindt nu digitaal plaats. Dat blijft wennen, want diplomatie is een contactsport –waar het onze taak is mensen met elkaar te verbinden. En dat is soms lastig via het scherm. Maar u hoort ons niet klagen, vele beroepsgroepen in Nederland en België hebben het veel moeilijker dan wij. Digitaal blijkt ook veel mogelijk: handelsmissies voor bedrijven, gesprekken voorbereiden tussen Nederlandse en Belgische ministers, overleg met Belgische provincies over Corona-maatregelen, lobbyen voor onze EU-belangen bij de Belgen en nog veel meer.

Corona

De Coronamaatregelen in België en Nederland verschillen, en het is de taak van de ambassade om daarover voorlichting te geven aan burgers, bedrijven en overheden.

We krijgen dagelijks verzoeken van Den Haag, provincies en gemeenten: “hoe heeft België de avondklok geregeld?”, “waarom heeft België geen Corona-wet?”, “wat is de Belgische vaccinatiestrategie?”, “hoe handhaaft Vlaanderen de quarantaine?”, “Wat zijn de prognoses van het Belgische overheidstekort ”, “Hoe steunt Vlaanderen de Vlaamse kunstenaars?” etc.

U kunt zich voorstellen dat het voor Nederland van belang is precies te weten hoe België de Corona-pandemie aanpakt. Alles wat in onze buurlanden speelt, heeft immers directe invloed op Nederland. Dan is het aan de ambassade om snel en accuraat antwoorden te geven.

Winkels

De essentiële winkels in België zijn open, terwijl ze in Nederland nog dicht zijn. Toch komen sommige Nederlanders, ondanks de oproep dat niet te doen, nog steeds naar Belgische steden om te shoppen. Ik had dit weekend nog een ongelukkige Belgische burgemeester aan de lijn die zich beklaagde over de enorme toeloop van gele nummerborden in zijn stad. Gelukkig houdt het overgrote deel van de Nederlanders zich wel aan de regels om niet nodeloos naar België te reizen. Reis niet!

De kappers gingen in België op 13 februari weer open. Maar in Nederland waren ze nog tot 1 maart gesloten. Ook dat leidde tot een kleine toeloop van Nederlanders naar Belgische kapsalons.

Sinds de Belgische kappers hun deuren sloten in november 2020 was ik zelf niet meer naar de kapper geweest, en ik besloot mijn haar pas weer te laten knippen toen de Nederlandse kappers ook weer opengaan. Ik bleef daarmee solidair met de Nederlandse kappers! Dat ik er lang uitzag als een hippie nam ik op de koop toe. Maar sinds vandaag zit het weer keurig.

Verkiezingen

En 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Er wonen in België naar schatting 160.000 Nederlanders. Die kunnen per brief stemmen. We zijn de laatste weken druk bezig geweest met een campagne om deze Nederlanders op te roepen zich in te schrijven bij de gemeente (dit kon tot 4 februari). De eerste stembiljetten (uiteraard in gesloten enveloppes) komen nu al binnen op de ambassade. U kunt ook direct het stembiljet naar Den Haag sturen. Ik hoop dat velen zullen stemmen, want er valt veel te kiezen.