Een staatsbezoek!

Weblogs

De betrekkingen tussen Nederland en België zijn erg intensief. Iedere week zijn er politieke contacten tussen enerzijds Nederlandse bewindspersonen en anderzijds federale, Vlaamse, Brusselse en Waalse ministers. We delen een taal, een cultuur en een grens. We zijn elkaars tweede handelspartners. En internationaal trekken we schouder en schouder met elkaar op: in de BENELUX, de EU, de NAVO en de VN. 

Deze zomer worden de bijzondere banden tussen onze landen gevierd met een staatsbezoek. Van 20 t/m 22 juni brengen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin een bezoek aan België, op uitnodiging van het Belgische vorstenpaar. 

Zo’n staatsbezoek is bijzonder en niet alledaags. Het is een diplomatiek hoogtepunt. In 2016 bracht het Belgische vorstenpaar een staatsbezoek aan Nederland. En in 2006 ging toenmalig Koningin Beatrix op bezoek in België.

De ambassade en het consulaat-generaal in Antwerpen zijn volop bezig met de voorbereidingen. Het zullen een drietal memorabele dagen worden. Ik wil u graag alvast informeren over twee belangrijke evenementen die voor ons netwerk en u van belang kunnen zijn. 

Ontvangst op de Dam
Beeld: RVD

1. Ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap

Onderdeel van het staatsbezoek is een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in België: de ‘Ontvangst Nederlandse Gemeenschap’. Dit evenement zal op donderdag 22 juni plaatsvinden in Antwerpen. 

Indien u meerderjarig bent, de Nederlandse nationaliteit heeft en minimaal een jaar in België woont, dan kunt u zich aanmelden voor dit evenement door dit registratieformulier volledig in te vullen. De aanmeldingstermijn eindigt op 2 april 2023.

Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zal er geloot moeten worden. U zult medio mei worden geïnformeerd of uw aanmelding is gehonoreerd. 

Handelsmissie 2022
Beeld: ©Ambassade / Ambassade

2. Economische missie klimaattechnologie

Parallel aan het staatsbezoek vindt een economische missie klimaattechnologie plaats rond groene waterstof, bouw, mobiliteit en landbouw.

Bent u actief in groene waterstof, klimaatneutrale bouw, duurzame mobiliteit of toekomstgerichte landbouw? En heeft u interesse in de groeiende markt voor klimaattechnologie in België? Neem dan deel aan de missie die onder leiding staat van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is zakelijk missieleider.

U kunt zich tot 21 april aanmelden. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar deze link.

We gaan er met onze Belgische buren en vrienden een bijzonder staatsbezoek van maken.

Vriendelijke groet,

Pieter Jan Kleiweg de Zwaan
Ambassadeur