1 koninkrijk – 4 Landen

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De landen in het Nederlandse koninkrijk
Het Caribische deel van het koninkrijk bestaat uit de eilanden Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

4 landen

Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn landen binnen het koninkrijk, net als Nederland.

Sommige zaken doen de landen apart, andere doen ze samen. In het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden staat welke zaken de landen gezamenlijk doen en wat ze zelfstandig doen.

Elk land heeft een eigen bestuur. Maar er is ook een Rijksministerraad. Hierin zitten de ministers van Nederland en een minister namens Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Gouverneur

Koning Willem-Alexander is koning in alle landen van het koninkrijk. Een gouverneur vertegenwoordigt de Koning in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Op de websites van de gouverneurs vindt u informatie over paspoorten, visa en naturalisatie.

Buitenlandse betrekkingen

Buitenlandse betrekkingen en Defensie doen de landen van het koninkrijk gezamenlijk.  

Er is voor het gehele koninkrijk één minister van Buitenlandse Zaken en één minister van Defensie. Ook de ambassades, consulaten en missies werken voor het hele koninkrijk.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen wel zelf contacten onderhouden met andere landen, maar alleen over onderwerpen waar zij zelfstandig zijn. Zoals bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg. En dat kan alleen als het past binnen het buitenlands beleid van het Koninkrijk als geheel.

Wonen en werken

Op de overheidswebsites van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vindt u informatie over wonen en werken in deze landen.

Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Bonaire, Saba en Sint Eustatius behoren tot het land Nederland. Zij zijn een soort gemeente, met het verschil dat ze niet tot een provincie behoren.

Op de website van de Rijkdienst Caribisch Nederland vindt u informatie over bijvoorbeeld zorg, infrastructuur, onderwijs en belastingen.