Het Koninklijk Huis

Sinds 2013 is Willem-Alexander koning der Nederlanden. De koning is staatshoofd en vormt, samen met de ministers, de regering.

Positie en rol van de koning

De koning is, samen met de ministers, lid van de regering. De Grondwet bepaalt dat de koning onschendbaar is. De ministers zijn tegenover het parlement verantwoordelijk voor alle regeringsdaden. De besluitvorming ligt bij de ministers, die samen de ministerraad vormen.

Geschiedenis

Het huidige koninkrijk der Nederlanden ontstond in 1815. Willem Frederik werd in dat jaar koning: Koning Willem I. Hij was de zoon van de laatste stadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden, Willem V.

De band tussen het huis Van Oranje-Nassau en de Nederlanden gaat terug tot stadhouder Willem van Oranje. De ‘vader des vaderlands’ was stadhouder tussen 1559 en 1584.

Door de naam ‘Oranje-Nassau’ is oranje de officieuze nationale kleur van Nederland geworden.

Naam Oranje-Nassau

De naam Oranje-Nassau verwijst naar het graafschap Nassau en naar het prinsdom Orange. Het huis van Oranje-Nassau ontstond in 1544. Willem, die graaf van Nassau was, erfde het prinsdom Orange van zijn neef René van Chalon.

Wapenspreuk

De wapenspreuk van Nederland is ‘je maintiendrai’ (ik zal handhaven). Deze is ontleend aan het wapen van de familie Van Oranje-Nassau.