Landbouw en voedsel

Meer dan de helft van het Nederlandse landoppervlak is in gebruik als landbouwgrond. De agrarische sector zorgt voor bijna 10% van het Nederlandse nationaal inkomen en werkgelegenheid.