Mensenrechten

Mensenrechten gelden wereldwijd, voor iedereen, overal en altijd. Mensenrechten vormen de grondslag van democratie, waarbij iedere persoon meetelt. Daarom zet Nederland zich in voor de verdediging van mensenrechten wereldwijd.