Mensenrechten

Mensenrechten gelden wereldwijd, voor iedereen, overal en altijd. Mensenrechten vormen de grondslag van democratie, waarbij iedere persoon meetelt. Daarom zet Nederland zich in voor de verdediging van mensenrechten wereldwijd.

Kies uw land of gebied

Zoek een land