Nederlandse taal

Wereldwijd spreken ongeveer 23 miljoen mensen als moedertaal Nederlands. Behalve in Nederland, spreekt men Nederlands in Vlaanderen en in Suriname. Nederlands is ook een officiële taal in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie is een verdrag tussen Nederland en België. De Nederlandse Taalunie is opgericht voor samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal. Suriname is geassocieerd lid.

De Nederlandse Taalunie heeft bijvoorbeeld gezorgd voor een gezamenlijke spelling. Maar ook voor een gezamenlijk taalbeleid in Europees verband.

Onderwijs in het Nederlands als vreemde taal

Ongeveer 5 miljoen mensen in de Europese Unie (EU) spreken Nederlands als tweede taal.

Buiten het Nederlandstalig grondgebied kun je Nederlands studeren in veertig landen aan ruim 220 universiteiten. Vooral in Duitsland, de Verenigde Staten van Amerika en Frankrijk.

Nederlands in internationale organisaties

Het Nederlands is een officiële taal van de Benelux en de Europese Unie. Dit komt voort uit het lidmaatschap van België en Nederland.

Het Nederlands heeft ook een officiële status in de Caribische Gemeenschap en in de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties. Dat komt voort uit het lidmaatschap van Suriname.

Afrikaans

De zogeheten Kaaphollandse dialecten van Zuid-Afrika en Namibië zijn gestandaardiseerd in het Afrikaans, een dochtertaal van het Nederlands.

Fries

In de provincie Friesland hebben ongeveer 350.000 mensen als moedertaal Fries. Het Fries is van oorsprong verwant aan het Nederlands en het Engels.