Ontwikkelingssamenwerking

Via ontwikkelingssamenwerking werkt Nederland aan een stabielere en veiliger wereld met minder armoede en ongelijkheid. Het gaat om het bevorderen van eerlijke en duurzame economische groei. En om internationale oplossingen voor conflicten, klimaatverandering en schaarste aan grondstoffen.