Ontwikkelingssamenwerking

Via ontwikkelingssamenwerking werkt Nederland aan een stabielere en veiliger wereld met minder armoede en ongelijkheid. Het gaat om het bevorderen van eerlijke en duurzame economische groei. En om internationale oplossingen voor conflicten, klimaatverandering en schaarste aan grondstoffen.

Kies uw land of gebied

Kunt u het land of gebied van uw keuze niet vinden? Dan staat deze mogelijk op Nederlandenu.nl in een andere taal.