Veiligheid en stabiliteit

Nederland speelt een actieve rol bij het voorkomen van gewapend conflict. Dit doet Nederland door bijvoorbeeld mee te doen aan internationale vredesmissies.