Volkslied

Het officiële Nederlandse volkslied is het ‘Wilhelmus’.

Dit is het geval sinds 1932. Toch geldt het als het oudste volkslied ter wereld: het is geschreven tussen 1569 en 1572.

15 coupletten

Het lied telt 15 coupletten. Meestal worden alleen de coupletten 1 en 6 gezongen. De eerste letters van elk couplet vormen samen de naam ‘Willem van Nassov’.

Schrijver

De dichter en diplomaat Filips van Marnix van Sint Aldegonde is de schrijver van het lied.

Tekst

Het lied stamt uit de 80-jarige Oorlog (1568-1648), de onafhankelijkheidsoorlog van Nederland tegen Spanje. De tekst is een steunbetuiging aan de Prins van Oranje. Hij komt er in naar voren als strijder voor godsdienstvrijheid en als gelijkwaardig aan de Spaanse koning Filips II.

De tekst van het Wilhelmus kunt u lezen op de website van het Koninklijk Huis.

Melodie

De melodie is gebaseerd op een Frans soldatenlied van rond 1569.