Over Nederlandenu.nl

Nederlandenu.nl laat zien op welke manieren uw land en Nederland samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van handel, ontwikkeling, cultuur en recht. Nederlandenu.nl wordt mogelijk gemaakt door onze vertegenwoordigingen wereldwijd: ambassades, consulaten en handelskantoren.

Welke informatie vindt u op Nederlandenu.nl?

Kom meer te weten over:

Kunt u uw land of gebied niet vinden?

De Nederlandse vertegenwoordigingen wereldwijd communiceren in verschillende talen. Als het land of gebied van uw keuze niet verschijnt, staat deze mogelijk op Nederlandenu.nl in een andere taal. Bekijk in welke taal de informatie over het land of gebied naar uw keuze beschikbaar is.

Kaarten

De grenzen, namen en tekens op de kaarten op deze website impliceren op geen enkele wijze formele acceptatie of erkenning daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden.

Visa, paspoorten, verklaringen

Kijk op Nederlandwereldwijd.nl voor diensten zoals het aanvragen van een Nederlands paspoort of ID-kaart, een verklaring van woonplaats of een visum. Ook vindt u daar informatie over bijvoorbeeld de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en stemmen vanuit het buitenland.

Vragen en feedback over Nederlandenu.nl

Meer informatie over deze website vindt u onder 'Service' en 'Over deze site' op de homepage van Nederlandenu.nl.

Nederlandenu.nl wordt beheerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heeft u een vraag over de website of feedback? Dan kunt u contact opnemen via newsroom@minbuza.nl.