Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op Nederlandenu.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op Nederlandenu.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een nieuwsbrief aanvragen of deelnemen aan een event? Dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens Nederlandenu.nl gebruikt en waarvoor.

Nederlandenu.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven en deelt uw gegevens niet met derde partijen. Nederlandenu.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Meer informatie over privacy en het gebruik van persoonsgegevens

Lees voor meer informatie de privacyverklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.