Bemiddeling bij legalisatie van buitenlandse documenten door het Consulair Dienstencentrum (CDC)

Het CDC kan in sommige gevallen voor Nederlanders bemiddelen. Het gaat dan om het opvragen en laten legaliseren van documenten uit het buitenland. U kunt dit per post of e-mail aanvragen. Bemiddeling kan 8 tot 12 maanden duren en kost € 131 per document.

Voor wie kan het CDC bemiddelen

Het CDC kan in sommige gevallen voor u bemiddelen. Dit geldt voor iedere Nederlander die een document uit het buitenland wil laten opvragen en/of legaliseren. Of het lukt, hangt af van het land waar het document vandaan komt. Sommige landen geven een akte of uittreksel alleen aan u af, of aan een familielid.

Om welke soorten documenten gaat het

U kunt bepaalde documenten laten opvragen en legaliseren. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een consulaire akte van de burgerlijke stand opgemaakt op een Nederlandse ambassade.

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een akte van erkenning

Wat doet u zelf

Controleer of het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen. Zoek via de landenkiezer het land op waar uw document vandaan komt. Daar staat of het CDC kan bemiddelen of niet.

Stuur een brief of e-mail naar het CDC. Schrijf daarin:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • welke soort bemiddeling u wilt (opvragen en/of legaliseren)
 • om welk soort document(en) het gaat
 • om welk land het gaat

Wat stuurt u mee

Voor opvragen van afschriften burgerlijke stand

Samen met uw schriftelijke verzoek stuurt u:

 • 2 kopieën van uw Nederlandse paspoort

Als u een document heeft waarvan u een nieuw exemplaar wilt opvragen:

 • een kopie van het (oude) document

Heeft u geen originele akte of een kopie daarvan? Zet dan de volgende gegevens in uw brief:

 • de volledige namen van de ouders (voor een afschrift van een geboorteakte)
 • plaats en datum van het huwelijk/het overlijden/de geboorte (voor een afschrift van een huwelijksakte, overlijdensakte of geboorteakte)

Voor legaliseren van een document

Wilt u een document dat u al heeft, in het land van afkomst laten legaliseren?

Samen met uw schriftelijke verzoek stuurt u:

 • het originele document
 • 2 kopieën van uw Nederlandse paspoort

Het document mag meestal niet langer dan 1 jaar geleden zijn afgegeven. Omdat u een origineel document verstuurt, kunt u dit het beste aangetekend doen.

Wat doet het CDC

U krijgt van het CDC een brief met een ontvangstbevestiging van uw verzoek. Hierin staat ook hoe u kunt betalen. Na uw betaling gaat het Consulair Dienstencentrum voor u aan de slag. Het CDC stuurt uw document naar de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal in het buitenland. Deze neemt contact op met de plaatselijke autoriteiten en/of instanties. Na het opvragen en/of legaliseren krijgt u de documenten per aangetekende post terug.

Hoe lang duurt bemiddelen

Het laten opvragen van een afschrift van een consulaire akte duurt 8 tot 12 weken. Dit afschrift komt van een Nederlandse ambassade of Nederlands consulaat-generaal in het buitenland.

Het laten opvragen en/of legaliseren van een buitenlandse akte duurt 8 tot 12 maanden. Het CDC kan niet garanderen dat dit altijd lukt. Dat is afhankelijk van de buitenlandse autoriteiten.

Wat kost bemiddelen door het CDC

Het laten opvragen van een afschrift van een consulaire akte kost € 30 per afschrift.

Het laten opvragen en legaliseren van documenten in het buitenland kost € 131 per document. Is het document niet te krijgen of te legaliseren, dan kunt u de bemiddelingskosten niet terugkrijgen.

Voor eventuele extra buitenlandse kosten krijgt u een aparte rekening. Extra kosten kunnen zijn: lokale kosten bij een gemeente of districtskantoor of koerierskosten.

Contactgegevens Consulair Dienstencentrum (CDC)

Postadres

Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Telefoonnummers

Vanuit Nederland: 247-247-247
Vanuit het buitenland: (+31)-247-247-247

E-mail

E-mail: info.consulair@minbuza.nl