Garant staan voor iemand uit het buitenland

U kunt financieel garant staan voor iemand die kort (maximaal 90 dagen) naar Nederland komt. Een garantstelling is nodig als uw bezoeker minder dan € 34 per dag te besteden heeft.

Wanneer is garant staan niet nodig?

Een garantstelling is niet nodig als uw bezoeker meer dan € 34 per persoon per dag te besteden heeft. Uw bezoeker moet dit wel kunnen bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld door het tonen van bankafschriften.

Voorwaarden om garant te kunnen staan

•    U moet minimaal € 1.578,00 per maand verdienen (bruto-inkomen exclusief vakantiegeld)
•    Voor echtparen geldt een gezamenlijk inkomen van minimaal € 1.578,00 per maand.
•    U moet een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking invullen.

Stappenplan garant staan

1.    Vul het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking in. Als u voor meerdere personen garant wilt staan, moet u het formulier ook meerdere keren invullen. Bij verschillende gemeenten is dit online mogelijk.
Let op: formulier en website vermelden dat dit voor visumplichtige bezoekers is bedoeld. Ook visumvrije bezoekers kunnen hier gebruik van maken.
2.    Laat uw handtekening op het formulier bij uw gemeente legaliseren. De garantstelling is 3 maanden geldig.
3.    Verzamel de aanvullende documenten (zie de alinea hieronder).
4.    Stuur deze samen met het formulier naar uw bezoeker in het buitenland.
5.    Uw bezoeker kan na ontvangst bij de Nederlandse ambassade (of consulaat) in het buitenland een visum aanvragen. Heeft uw bezoeker geen visum nodig? Dan kan uw bezoeker de documenten meenemen om tijdens de grenscontrole te laten zien.

Aanvullende documenten

Naast het formulier moet u ook de volgende documenten verzamelen. Deze stuurt u op naar uw buitenlandse bezoeker.

U staat garant en bent in loondienst:

  • een kopie van uw arbeidscontract (dit moet nog minstens 12 maanden doorlopen vanaf het moment van de visumaanvraag)
  • een kopie van uw laatste 3 loonstrookjes.

U staat garant en bent ondernemer:

  • een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • uw meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting
  • een recente winst- en verliesrekening, waaruit uw nettowinst blijkt.