Nederlandse nationaliteit krijgen

U kunt op verschillende manieren Nederlander worden: door geboorte of erkenning, via de optieprocedure of door naturalisatie.

3 manieren om Nederlander te worden

Door geboorte of erkenning

Bent u kind van Nederlandse ouders? Of bent u erkend door een Nederlandse ouder? Dan kunt u vaak automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgen. Op de website van de IND leest u meer.

Optieprocedure

De optieprocedure is een makkelijke en snelle manier om Nederlander te worden. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunt u opzoeken of u in aanmerking komt.

Naturalisatie

Als u niet voor de optieprocedure in aanmerking komt, kunt u mogelijk door naturalisatie Nederlander worden.

Woont u in het buitenland? Dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen op een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal.

Voordat u kunt naturaliseren, moet u het inburgeringsexamen voor naturalisatie in het buitenland (de naturalisatietoets) afleggen. Dit kunt u doen op een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal. Meer informatie over de aanmelding en het afleggen van de naturalisatietoets vindt u op de pagina Inburgeringsexamen voor naturalisatie.

Meer informatie over de Nederlandse nationaliteit en Nederlander worden vindt u bij de Rijksoverheid.

Maak een afspraak met ambassade of consulaat

De voorwaarden en procedure om Nederlander te worden vindt u op de website van de IND.

Denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet? En heeft u de benodigde documenten verzameld? Dan kunt u een afspraak maken bij een Nederlandse ambassade of consulaat bij u in de regio.

De IND beslist uiteindelijk of u de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Meer over de Nederlandse nationaliteit

Meer informatie over de Nederlandse nationaliteit en Nederlander worden vindt u op rijksoverheid.nl.