Netherlands Fellowship Programmes (NFP)

Door een NFP-studiebeurs kunnen mensen uit ruim 50 landen een studieprogramma in Nederland volgen.