Coronavirus: visa voor de Caribische Koninkrijksdelen

De wereldwijde ontwikkeling met betrekking tot het COVID-19 virus heeft ingrijpende gevolgen voor de dienstverlening van de Nederlandse ambassades en consulaten-generaal wereldwijd, inclusief de externe dienstverleners onder meer de visumbureaus.

Dit betekent dat tot in ieder geval 6 april 2020 geen inname van paspoortaanvragen, visumaanvragen voor kort en lang verblijf (machtiging voor voorlopig verblijf, mvv) via ambassades, en consulaten-generaal en visumbureaus plaatsvinden.

Andere diensten, zoals DNA-afnames, identiteitsonderzoek, legalisatie van documenten en ‘basisexamen inburgering in het buitenland’, zullen tijdens die periode niet plaatsvinden.

Bekijk voor meer informatie Coronavirus: visa voor Nederland