Bezwaar maken tegen afwijzing visumaanvraag

Wanneer uw aanvraag voor een visum voor Nederland is afgewezen, kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken kan alleen schriftelijk

Is uw visumaanvraag voor Nederland afgewezen? Dan krijgt u een officieel bericht (beschikking) waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt binnen 4 weken schriftelijk bezwaar maken tegen deze beslissing. Hoe u bezwaar maakt leest u in de beschikking. Daarin vindt u ook het adres waar u uw bezwaar naartoe kunt sturen.

Iemand anders bezwaar laten maken

U kunt iemand machtigen om namens u bezwaar te maken tegen de afwijzing van de visumaanvraag. De machtigingsbrief moet geschreven zijn in een van de volgende talen:

  • Nederlands
  • Frans
  • Duits
  • Engels

Geen teruggave kosten visumaanvraag

Wanneer uw visumaanvraag is afgewezen, krijgt u de kosten van uw visumaanvraag niet terug.