Q&A's Uitzondering inreisverbod voor langeafstandsrelaties

Vanaf 27 juli 2020 mag uw partner onder bepaalde voorwaarden naar Nederland reizen voor een bezoek van maximaal 90 dagen binnen 180 dagen. Lees de meest gestelde vragen.

Laatste update: 6 augustus

Ik heb een lange-afstandsrelatie met iemand uit een land waar een inreisverbod geldt vanwege het coronavirus. Kan mijn partner naar Nederland reizen?

Vanaf 27 juli 2020 mag uw partner uit een land waarvoor een inreisverbod (informatie in het Engels) geldt onder bepaalde voorwaarden naar Nederland reizen. Uw partner mag binnen een periode van 180 dagen maximaal 90 dagen in Nederland verblijven. Kinderen onder de 18 jaar mogen ook meereizen met uw partner.

Wat zijn de voorwaarden voor de tijdelijke regeling voor partners met een lange afstandsrelatie?

Deze regeling geldt alleen wanneer u Nederlander bent of onderdaan van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. U woont in Nederland en staat geregistreerd op het moment van de aanvraag en wanneer uw partner inreist.

Derdelanders met een verblijfsvergunning die in Nederland verblijven, of relatiekoppels die derdelander zijn, kunnen geen gebruik maken van deze uitzondering om te reizen.

De voorwaarden die gelden voor de tijdelijke regeling voor partners met een lange afstandsrelatie zijn;

 • U (uitnodigende partij) bent Nederlander of onderdaan van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
 • U (uitnodigende partij) woont en verblijft zelf in Nederland op het moment dat uw patner naar Nederland wilt reizen.
 • U en uw partner hebben een relatie van minimaal 3 maanden. Voordat het ingangsverbod van kracht werd vanwege het coronavirus, hebben jullie elkaar minstens twee keer persoonlijk gezien. Bijvoorbeeld tijdens een verblijf in een huis of een hotel. Of één keer voor een periode van minstens 4 weken. U heeft daar bewijs van, zoals vliegtickets en hotelreserveringen.
 • Voordat u naar Nederland reist, moet uw partner een retourticket kopen. Dit geldt ook voor kinderen onder de 18 jaar die met uw partner reizen.
 • U moet beiden het formulier 'Verklaring van verbondenheid voor COVID-19-vrijstelling inreisverbod' ondertekenen. Op dit formulier moet u aangeven wanneer uw relatie is begonnen. U moet ook een bewijs bijvoegen van uw relatie en de tijd die u samen hebt doorgebracht. U bepaalt zelf welk bewijs u stuurt. Bijvoorbeeld:
 • vliegtickets
 • eerder gebruikte visa
 • kopieën van paspoortstempels
 • betalingsgegevens waaruit blijkt dat u ergens samen tijd hebt doorgebracht (zoals bij hotelreserveringen)
 • verklaringen van derden dat u een relatie heeft (zoals een verklaring van ouders of vrienden)
 • foto's.

Daarbij dient u tevens te voldoen aan de voorwaarden nodig voor een kort verblijf visum indien u visumplichtig bent voor Nederland.

Voor een visumaanvraag dient u af te reizen naar een externe dienstverlener (VFS Global / TLS) of ambassade, daarnaast moet er de mogelijkheid zijn om direct naar Nederland te reizen. Check de IATA voorwaarden voordat u gaat boeken of afreizen.

Kan ik een garantie krijgen dat de luchtvaartmaatschappij mij laten boarden met betrekking tot het reizen naar Nederland?

Nee, een garantie is niet mogelijk omdat deze regeling alleen geldt voor Nederland, dit betekent dat reizen op een directe vlucht naar Amsterdam, Schiphol wordt geadviseerd!

Controleer de vluchtmogelijkheden bij uw lokale reisbureau.

De ambassade kan niet bemiddelen voor of tijdens het boarden op een vlucht.

Welke documenten moet ik meenemen voor de grenscontrole bij aankomst in Nederland?

Bij de grenscontrole moet uw partner het volgende aan de Koninklijke Marechaussee of de Zeehavenpolitie laten zien:

Aan de hand van deze documenten bepalen de grensbewakers of uw partner aan alle voorwaarden voldoet. Uw partner moet ook in het bezit zijn van een geldig reisdocument en, indien nodig, een visum.

Is mijn buitenlandse partner visumplichtig?

Uw partner kan een visum voor kort verblijf nodig hebben voor een verblijf in Nederland van maximaal 90 dagen. Dit is afhankelijk van de nationaliteit van uw partner.

Bij de aanvraag van dit visum gaat de overheid na of uw partner voldoet aan de voorwaarden voor de regeling voor partners met een lange afstandsrelatie. Hiervoor dient u het ingevulde formulier 'Verklaring van verbondenheid voor COVID-19 inreisverbod' en een bewijs van uw relatie in te dienen.

Waar kan ik een visum aanvragen?

De mogelijkheid waar u uw visum kunt aanvragen is afhankelijk van de lokale situatie. Bekijk waar u een visum aan kunt vragen.

Hoe lang kan mijn buitenlandse partner in Nederland blijven?

Dit is een kort verblijf. De maximale verblijfsduur is 90 dagen binnen een totale periode van 180 dagen.

Kan mijn partner langer dan 90 dagen in Nederland blijven?

Als uw partner meer dan 90 dagen in Nederland wil verblijven, gelden andere regels. Dan moet uw partner bij de IND een verblijfsvergunning (en soms ook een machtiging tot voorlopig verblijf) aanvragen.

Mijn buitenlandse partner heeft minderjarige kinderen, mogen die reizen?

Ook minderjarige kinderen tot 18 jaar van de buitenlandse partner vallen onder deze uitzondering voor reizen naar Nederland. Alleen als zij samen met de buitenlandse partner naar Nederland reizen.

Mijn buitenlandse partner heeft geen visum nodig, hoe kan ik advies krijgen voordat mijn partner op reis gaat?

Als uw partner geen visum voor kort verblijf nodig heeft en u wilt advies over uw aanvraag voor de regeling voor partners met een langeafstandsrelatie, neem dan contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voordat uw partner op reis gaat. U dient het ingevulde formulier 'Verklaring van verbondenheid voor COVID-19 inreisverbod' en het bewijs van uw relatie te sturen naar klantinformatiecentrum@ind.nl met in de onderwerp regel 'Advies COVID-19 lange afstandsrelatie regeling'.

De IND informeert u of uw partner aan alle voorwaarden voor de regeling voldoet. Uw partner dient een kopie van deze informatie mee te nemen, samen met het formulier 'Verklaring van verbondenheid voor COVID-19 inreisverbod' en een bewijs van de relatie. Uw partner kan deze aan de luchtvaartmaatschappij of de Koninklijke Marechaussee laten zien.

De Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie hebben het recht om uw partner de toegang te weigeren als daar een geldige reden voor is.

Moet mijn buitenlandse partner in Nederland in quarantaine zijn?

Uw partner en eventuele meereizende kinderen worden dringend geadviseerd om bij aankomst in Nederland 14 dagen in quarantaine te gaan, ook als zij geen symptomen hebben die door het coronavirus kunnen worden veroorzaakt. U kunt in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor een bepaald land nagaan of zelf quarantaine dringend wordt geadviseerd voor reizigers die uit een bepaald land aankomen.