Q&A's voor inreizen in Nederland

Wat betekenen de reisrestricties binnen de EU voor mij als reiziger?

Naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie van 16 maart jongstleden over de reisrestricties, waarmee de Europese Raad op 17 maart jongstleden heeft ingestemd, heeft de Nederlandse overheid het besluit genomen om de toegangsvoorwaarden van personen die uit derde landen naar Nederland willen reizen te verscherpen, vanaf donderdag 19 maart 2020 om 18.00 uur.

Het gaat om een restrictie voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen en dat aan hen de toegang zal worden geweigerd.

Kan ik Nederland nog inreizen?

De Nederlandse overheid heeft het besluit genomen om de toegangsvoorwaarden van personen die uit derde landen naar Nederland willen reizen te verscherpen vanaf donderdag 19 maart 2020 om 18.00 uur.

Ik ben een buitenlander en heb een toeristenvisum voor Nederland, mag ik inreizen?

Nee. Het gaat om een restrictie voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan.

Gelet op bovenstaande zal u de toegang geweigerd worden op grond van artikel 6 van de Schengencode lid 1 onder e.

Zijn er uitzonderingen, diegenen die wel mogen inreizen?

De reisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen:

 • EU-burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden;
 • Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);
 • Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;
 • Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV);
 • Andere personen met een essentiële functie of behoefte, waaronder:
  • Zorgpersoneel; 
  • Grenswerkers;
  • Personen werkzaam in het transport van goederen, voor zover noodzakelijk;
  • Diplomaten;
  • Militairen;
  • Personeel van internationale en humanitaire organisaties;
  • Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken;
  • Transitpassagiers die via Nederland naar een ander derde land willen reizen;
  • Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing;
  • Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten.

Tot wanneer geldt deze restrictie?

Deze tijdelijke restrictie geldt in beginsel voor de duur van 30 dagen vanaf 19 maart 2020 en kan indien nodig verlengd worden.

Ik beschik over nog een geldig Schengenvisum, mag ik Nederland inreizen?

Nee, wanneer het gaat om een niet essentiële reis en u valt niet onder de uitzonderingen, dan wordt u ook de toegang geweigerd op grond van artikel 6 van de Schengencode lid 1 onder e.

Ik heb een transitvisum. Kan ik via Schiphol reizen?

Ja, u valt in de uitzonderingscategorie en mag, wanneer u in bezit bent van een reisticket naar een derde land, doorreizen via Schiphol naar een derde land.

Ik ben in het bezit van een MVV. Kan ik naar Nederland reizen?

Ja, u valt in de uitzonderingscategorie. U kunt –indien mogelijk- naar Nederland reizen en u krijgt toegang.

Als onderdaan van de VS, Australië en Canada ben ik niet MVV-plichting. Kan ik naar Nederland reizen?

Als de reis niet noodzakelijk is, kunt u aan de grens geweigerd worden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de IND.

Ik heb dwingende redenen om mijn familieleden in Nederland te bezoeken, wanneer val ik onder de uitzonderingen?

Wat betreft de categorie personen die reizen voor noodzakelijke gezinsomstandigheden, gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid of het bijwonen van een begrafenis.

Het is bedoeld voor familieleden in de 1e en 2e graad. Dit omvat de partner en de kinderen in de 1e graad en de kleinkinderen in de 2e graad.

Kan ik van tevoren laten vaststellen of ik in een uitzonderingscategorie val?

Nee, dit is niet mogelijk. De grensbewaking zal bepalen of de uitzondering op u van toepassing is. Daarom raden wij u aan goed gedocumenteerd af te reizen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de IND.

Ik heb een visum, val niet in een uitzonderingscategorie maar heb een Certificate of Health van mijn land. Mag ik dan toch inreizen?

Nee, u kunt dan niet inreizen. Het Certificate of Health wordt helaas niet geaccepteerd.