Q&A's voor inreizen in Nederland

Vanaf 19 maart 2020 zijn de toegangsvoorwaarden voor personen die naar Nederland willen reizen verscherpt. Het voorstel van de EU ten aanzien van een inreisverbod voor niet essentiële reizen is verlengd tot en met 15 juni 2020. Het Nederlandse kabinet heeft besloten dit voorstel over te nemen.
Het gaat om een inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan.

Wat betekenen de reisrestricties binnen de EU voor mij als reiziger?

De Nederlandse overheid heeft het besluit van de EU overgenomen om de toegangsvoorwaarden van personen die uit derde landen naar Nederland willen reizen te verscherpen, tot en met 15 juni 2020.  

Het gaat om een restrictie voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen en dat aan hen de toegang zal worden geweigerd.

Kan ik Nederland nog inreizen?

De Nederlandse overheid heeft het besluit genomen om de toegangsvoorwaarden van personen die uit derde landen naar Nederland willen reizen te verscherpen tot en met 15 juni 2020.

Ik ben een buitenlander en heb een toeristenvisum voor Nederland, mag ik inreizen?

Nee. Het gaat om een restrictie voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan.

Gelet op bovenstaande zal u de toegang geweigerd worden op grond van artikel 6 van de Schengencode lid 1 onder e.

Ik ben een buitenlander, maar ben visum vrijgesteld voor het inreizen in Nederland, mag ik wel naar Nederland komen?

Nee. Het gaat om een restrictie voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan.

Gelet op bovenstaande zal u de toegang geweigerd worden op grond van artikel 6 van de Schengencode lid 1 onder e.

Zijn er uitzonderingen, diegenen die wel mogen inreizen?

De reisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen:

 • EU-burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden;
 • Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);
 • Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;
 • Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV);
 • Andere personen met een essentiële functie of behoefte, waaronder:
  • Zorgpersoneel; 
  • Grenswerkers;
  • Personen werkzaam in het transport van goederen, voor zover noodzakelijk;
  • Diplomaten;
  • Militairen;
  • Personeel van internationale en humanitaire organisaties;
  • Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken;
  • Transitpassagiers die via Nederland naar een ander derde land willen reizen;
  • Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing;
  • Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten.

Ik val in de categorie uitzonderingen, ik heb een visum nodig. Kan ik een visum aanvragen?

Alleen onder bepaalde omstandigheden kan je een kort verblijf visum aanvragen bij de ambassade. Check de website for short stay visas voor de bepalingen en voorwaarden. De reguliere visumvoorwaarden bij een aanvraag gelden.

Tot wanneer geldt deze restrictie om naar Nederland te reizen?

Deze tijdelijke restrictie geldt tot en met 15 juni 2020.

Ik beschik over nog een geldig Schengenvisum, mag ik Nederland inreizen?

Nee, wanneer het gaat om een niet essentiële reis en u valt niet onder de uitzonderingen, dan wordt u ook de toegang geweigerd op grond van artikel 6 van de Schengencode lid 1 onder e.

Ik ben in het bezit van een MVV. Kan ik naar Nederland reizen?

Ja, u valt in de uitzonderingscategorie. U kunt –indien mogelijk- naar Nederland reizen en u krijgt toegang.

Ik heb een transitvisum. Kan ik via Schiphol reizen?

Ja, u valt in de uitzonderingscategorie en mag, wanneer u in bezit bent van een reisticket naar een derde land, doorreizen via Schiphol naar een derde land.

Als onderdaan van de VS, Australië en Canada ben ik niet MVV-plichting. Kan ik naar Nederland reizen?

Bent u niet visumplichtig doordat u de nationaliteit heeft van een van deze landen? En is uw reis niet noodzakelijk? Dan kunt u aan de grens geweigerd worden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de IND.

Ik heb dwingende redenen om mijn familieleden in Nederland te bezoeken, wanneer val ik onder de uitzonderingen?

Wat betreft de categorie personen die reizen voor noodzakelijke gezinsomstandigheden, gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid of het bijwonen van een begrafenis.

Het is bedoeld voor familieleden in de 1e en 2e graad. Dit omvat de partner en de kinderen in de 1e graad en de kleinkinderen in de 2e graad.

Kan ik van tevoren laten vaststellen of ik in een uitzonderingscategorie val?

Nee, dit is niet mogelijk. De grensbewaking zal bepalen of de uitzondering op u van toepassing is. Daarom raden wij u aan goed gedocumenteerd af te reizen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de IND.