Q&A's voor visum kort verblijf (Schengenvisum)

Lees de meest gestelde vragen over de kort-verblijf (Schengen) visa.

Kan ik nog een visum aanvragen?

Nee, momenteel is het niet mogelijk een regulier visum aan te vragen.

Wanneer kan ik weer een visum aanvragen?

Dit hangt af van de ontwikkelingen rondom COVID-19. Onze afsprakensystemen zijn dicht. Houdt u voor actuele informatie deze website in de gaten.

Ik vervul een essentieel beroep (bijv. een medisch beroep, een grenswerker) en heb voor mijn werk een visum nodig. Kan ik een aanvraag indienen?

Dit kan in bepaalde gevallen. Als u kunt aantonen dat uw beroep onder een van de uitzonderingscategorieën van de reisrestricties voor Nederland valt, én als de consulaire afdeling in het land waar u een visum wilt aanvragen uw spoedaanvraag kan innemen dan kunt u op de ambassade of consulaat een visum aanvragen.

Of een consulaire afdeling geopend is, hangt af van de situatie in het land en kan van dag tot dag veranderen. Ambassades en consulaten kunnen slechts in beperkte gevallen bijstand bieden. Neem contact op met de ambassade of het consulaat als u denkt dat de bovenstaande situatie op u van toepassing is.

Ik heb dwingende redenen om mijn familieleden in Nederland te bezoeken, wanneer val ik onder de uitzonderingen?

Wat betreft de categorie personen die reizen voor noodzakelijke gezinsomstandigheden, gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid of het bijwonen van een begrafenis.

Een partner kan de bevalling bijwonen. Dit is een zwaarwegende reden voor familie bezoek. Wel dient sprake te zijn van een bewezen relatie middels documentatie, ook bij aankomst op Schiphol.

Ik ben een familielid, eerste of tweede graads –moeder,vader- die de bevalling van mijn dochter wil bijwonen?

Het bijwonen van de bevalling van een kind (dus moeder en/of vader) die bevalling dochter bij wil wonen) valt niet onder de uitzonderingen. Het bijwonen van een bevalling is enkel voorbehouden aan de partner.

Ik ben familielid van een Nederlander met de nationaliteit van een visumplichtig land en wil graag naar Nederland reizen. Kan ik een visum aanvragen?

Dit kan in bepaalde gevallen. Als het mogelijk is om een spoed aanvraag bij de consulaire afdeling in te dienen. Daarbij dient u de familieband (alleen ouders, kinderen en partners komen in aanmerking) met de Nederlander aan te tonen met documenten.

Of een spoed aanvraag ingediend kan worden hangt af van de situatie in het land en kan van dag tot dag veranderen.

Ontvang ik mijn reeds betaalde leges terug van een ingediende aanvraag visum voor kort verblijf?

De visumleges van reeds afgegeven visa die door COVID-19 niet zijn gebruikt, kunnen niet  worden terugbetaald. U dient een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit kan op het moment dat het afsprakensysteem weer geopend is.

Ik heb nog niet naar Nederland kunnen vertrekken. Kan de periode van mijn reeds afgegeven visum verlengd worden?

De duur van afgegeven visa van reizigers die nog niet naar NL hebben kunnen afreizen in verband met geannuleerde vluchten, kunnen niet worden verlengd. Men dient een nieuwe visumaanvraag in te dienen. Dit kan op het moment dat het afsprakensysteem weer geopend is.

Als visumhouder heb ik nog een geldig visum verkregen voor de entry ban. Kan ik nu Nederland inreizen?

Nee, u kunt niet inreizen, tenzij u onder de uitzonderingscategorieën valt van de reisrestricties voor Nederland.

Ik heb na een bezwaarprocedure toch recht gekregen op een kortverblijfvisum, maar ik moet binnen 90 dagen reizen. Kan ik nu naar Nederland reizen?

Op dit moment valt u niet in de categorie uitzonderingen om te kunnen inreizen in NL. Bij de grens wordt u tegengehouden.

Zodra het weer mogelijk is om te kunnen reizen naar Nederland kunt u vooralsnog contact opnemen met de IND ten aanzien van uw visumaanvraag.

Ik ben in Nederland, kan het land niet verlaten en mijn visum verloopt bijna of is verlopen. Wat moet ik doen?

Klanten die met een visum kort verblijf in Nederland verblijven en het land niet kunnen verlaten, kunnen bij de IND telefonisch verlenging aanvragen. Het verlengen van een visum kan dus niet bij een IND loket. Een sticker in het paspoort is niet nodig. De verlenging is alleen geldig in Nederland en wordt in het VIS-systeem geregistreerd.

Geldt dit voor u? Bel dan de IND informatielijn: 088 04 30430. Houdt uw visumnummer en paspoort bij de hand.

Ik ben in Nederland zonder visum (niet-visumplichtig), maar mijn vrije termijn is afgelopen of loopt binnenkort af. Moet ik Nederland verlaten?

U kunt geen verlenging aanvragen van een vrije termijn, de periode van 90 dagen binnen 180 dagen die u in Nederland (en het Schengengebied) mag zijn. Loopt uw vrije termijn af en kunt u niet vertrekken? U hoeft dit niet te melden bij de IND. De Nederlandse overheid begrijpt dat het in deze periode moeilijker kan zijn om terug te keren. De overheid controleert daarom minder streng op personen die langer blijven dan is toegestaan. Maar de overheid verwacht wel dat u probeert terug te keren als uw verblijfsrecht afloopt. Hebt u hulp nodig hebt om terug te keren? Neem dan contact op met de vertegenwoordiging van uw land in Nederland.

Mijn visum is in behandeling echter mijn reisdoel en/of vlucht is geannuleerd (bijv. door de Europese reisrestricties). Wat gebeurt er met mijn visumaanvraag?

Visumaanvragen die momenteel in behandeling zijn en waarbij de vlucht is geannuleerd, zullen worden geweigerd met de aantekening dat dit gebeurt naar aanleiding van COVID-19.

Aanvragen voor evenementen/bijeenkomsten die als gevolg van COVID 19 gerelateerde maatregelen zijn geannuleerd, worden geweigerd met als reden ‘reisdoel vervallen’.

Ik kan nog reizen en mijn visum kan nog afgegeven worden. Loop ik een risico dat ik door omstandigheden niet terug kan reizen?

Visumaanvragen die nu in behandeling zijn en wel afgegeven kunnen worden, kunnen een ruimere geldigheid krijgen, om de reiziger niet in problemen te brengen als deze door maatregelen onverhoopt niet terug kan keren naar het land van herkomst (bijvoorbeeld geldigheidsduur 90 dagen, 1 entry visum).