Q&A's voor visum kort verblijf (Schengenvisum)

Kan ik nog een visum aanvragen?

Momenteel is het niet mogelijk een regulier visum aan te vragen.

Wanneer kan ik weer een visum aanvragen?

Er is nog geen datum bekend, eea hangt af van de ontwikkelingen rondom COVID-19. Onze afsprakensystemen zijn tenminste tot 6 april as gesloten en deze termijn kan nog verlengd worden.

Kan ik nu al een afspraak maken voor na 6 april?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Onze afsprakensystemen zijn dicht.

Ontvang ik mijn reeds betaalde leges terug van een ingediend en of ontvangen KVV-verzoek?

Visumleges van reeds afgegeven visa die door COVID-19 niet zijn gebruikt, kunnen niet worden gerestitueerd. Men dient een nieuwe aanvraag in te dienen.

Ik ben nog niet ingereisd. Kan de periode van mijn reeds afgegeven visum verlengd worden?

De duur van afgegeven visa van reizigers die nog niet naar NL hebben kunnen afreizen in verband met geannuleerde vluchten, kunnen niet worden verlengd. Men dient een nieuwe visumaanvraag in te dienen.

Ik ben in Nederland, kan het land niet verlaten en mijn visum verloopt bijna of is verlopen. Wat moet ik doen?

Klanten die met een visum kort verblijf in Nederland verblijven en het land niet kunnen verlaten, kunnen bij de IND telefonisch verlenging aanvragen. Het verlengen van een visum kan dus niet bij een IND loket. Een sticker in het paspoort is niet nodig. De verlenging is alleen geldig in Nederland en wordt in het VIS-systeem geregistreerd.

Geldt dit voor u? Bel dan de IND informatielijn: 088 04 30430. Houd uw visumnummer bij de hand.

Ik ben in Nederland, ben niet-visumplichtig, maar de visumvrije termijn ga ik overschrijden omdat ik het land niet kan verlaten, wat nu?

Personen die een bepaalde periode visumvrij in Nederland kunnen verblijven, en die de termijn overschrijden kunnen bij de IND telefonisch een verlenging aanvragen. Houd uw paspoortgegevens bij de hand. Bel hiervoor de IND informatie lijn: 088 04 30430.

Mijn visum is in behandeling echter mijn reisdoel en/of vlucht is geannuleerd (o.a. door een travelban). Wat gebeurt er met mijn visum?

Visumaanvragen die momenteel in behandeling zijn bij CSO of BO en waarbij de vlucht is geannuleerd, zullen worden geweigerd met de aantekening dat dit gebeurt naar aanleiding van COVID-19. Aanvragen voor evenementen/bijeenkomsten die als gevolg van COVID 19 gerelateerde maatregelen zijn geannuleerd, worden geweigerd met als reden ‘reisdoel vervallen’.

Ik kan nog reizen en mijn visum kan nog afgegeven worden maar loop ik geen risico dat ik door omstandigheden niet terug kan reizen?

Visumaanvragen die nu in behandeling zijn en wel afgegeven kunnen worden, kunnen een ruimere geldigheid krijgen, om de reiziger niet in problemen te brengen als deze door maatregelen onverhoopt niet terug kan keren naar het land van herkomst (bijvoorbeeld geldigheidsduur 90 dagen, 1 entry visum).

Ik heb dwingende redenen om mijn familieleden in Nederland te bezoeken, wanneer val ik onder de uitzonderingen?

Wat betreft de categorie personen die reizen voor noodzakelijke gezinsomstandigheden, gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid of het bijwonen van een begrafenis.

Het is bedoeld voor familieleden in de 1e en 2e graad. Dit omvat de partner en de kinderen in de 1e graad en de kleinkinderen in de 2e graad.