Q&A's voor visum lang verblijf (mvv)

De consulaire afdeling van de ambassade is gesloten. Kan ik mijn MVV ophalen?

Covid-19 heeft ons gedwongen alle consulaire balies van ambassades en consulaten-generaal te sluiten. U kunt in deze periode geen MVV ophalen. Deze periode geldt tot nadere berichtgeving.

Voor onderstaande categorieën kan mogelijk  een uitzondering worden gemaakt, maar alleen als de lokale situatie het toelaat:

  • U bent gezinslid van een Nederlander met een inwilliging voor het verblijfsdoel ‘MVV familie’ ;
  • U bent in het bezit van een MVV maar deze is verlopen omdat u vanwege COVID-19 niet binnen de geldigheidsduur van de MVV heeft kunnen uitreizen;
  • Uw aanvraag voor een MVV-REGULIER verblijfsdoel is ingewilligd én u had al een afspraak bij de ambassade voor het ophalen van uw MVV . Vanwege COVID-19 was deze afspraak geannuleerd.

Indien u aan één van voornoemde voorwaarden voldoet, kunt u bij de consulaire afdeling van de ambassade of het consulaat-generaal informeren of het plannen van een afspraak weer mogelijk is.

Ik behoor tot één van de bovengenoemde categorieën en mijn MVV-aanvraag is door de IND ingewilligd. Wat moet ik doen?

Afgifte van uw MVV is afhankelijk van de lokale situatie. De consulaire afdeling van een ambassade of consulaat-generaal kan gesloten zijn vanwege een lockdown of lokale beperkingen gerelateerd aan gezondheid- en veiligheidsredenen. Neem contact op met de ambassade om na te gaan of het mogelijk is om uw MVV te verkrijgen.

Ik ben een gezinslid van een Nederlander en mijn MVV-aanvraag voor het verblijfsdoel ‘familie’ is door de IND ingewilligd. Wat moet ik doen?

Afgifte van deze MVV is afhankelijk van de lokale situatie. De consulaire afdeling van een ambassade of consulaat-generaal kan gesloten zijn vanwege een lockdown of lokale beperkingen gerelateerd aan gezondheid- en veiligheidsredenen. Neem contact op met de ambassade om na te gaan of het mogelijk is om uw MVV te verkrijgen.

Ik ben geen gezinslid van een Nederlander en behoor niet tot de bovengenoemde categorieën. Kan er een uitzondering gemaakt worden zodat ik toch mijn MVV kan krijgen?

Dit is zeer beperkt mogelijk bij spoedzaken als u aan deze drie criteria voldoet:

  • U moet uitleggen en onderbouwen waarom uw zaak spoed heeft, bijvoorbeeld omdat u werkzaam bent in de vitale sector of vanwege zwaarwegende, humanitaire omstandigheden (ter beoordeling van de IND).

  • Uw werk of onderzoek valt onder de cruciale beroepen of heeft te maken met vitale processen tijdens de COVID-19-uitbraak.
  • U kunt bewijzen dat u op dit moment naar Nederland kunt reizen. Dit betekent dat er geen fysieke blokkades zijn en dat de grenzen open zijn. Er vertrekken vluchten vanuit uw land naar Nederland.

U dient hiervoor contact op te nemen met de IND. Als de IND vaststelt dat uw zaak spoed heeft neemt de IND contact op met de ambassade om een afspraak met u in te plannen. U kunt hiervoor dus niet rechtstreeks contact opnemen met de ambassade.

Ik ben geen gezinslid van een Nederlander, maar mijn referent heeft een verblijfsvergunning in Nederland. Mijn MVV-aanvraag met het verblijfsdoel ‘familie’ is ingewilligd. Kan ik mijn MVV ophalen?

Het is momenteel niet mogelijk om uw MVV op te halen. Uitzonderingen worden alleen gemaakt voor gezinsleden van Nederlanders of bovengenoemde categorieën. Raadpleeg regelmatig deze website om op de hoogte te blijven van wijzigingen en veranderingen omtrent MVV-afgifte.

Mijn afspraak voor de afgifte van een MVV is geannuleerd. Wanneer kan ik een nieuwe afspraak krijgen?

Dit is afhankelijk van uw verblijfsdoel én de lokale situatie. Wanneer u een MVV- goedkeuring heeft voor een regulier verblijfsdoel, maar deze was geannuleerd vanwege COVID-19 kunt u mogelijk weer terecht op de ambassade voor het afhalen van uw MVV. U kunt bij de ambassade of het consulaat-generaal informeren naar de mogelijkheden.

Ik sta nog aan het begin van mijn MVV-aanvraag en moet naar de ambassade. Is er een andere manier om mijn MVV-aanvraag in te dienen?

Als u een referent in Nederland heeft, bijvoorbeeld een familielid, werkgever of onderwijsinstelling, dan kan de referent de aanvraag indienen bij de IND. U hoeft pas naar de ambassade te gaan als de IND een positieve beslissing heeft genomen.

Voor een aantal verblijfsdoelen (zoekjaar voor hoogopgeleiden, Werkvakantieprogramma en starters) is er geen referent. U heeft dan een afspraak nodig op de consulaire post. Dit is momenteel niet mogelijk. Voor actuele informatie kunt u deze website in de gaten houden.

Mijn MVV-goedkeuring zegt dat ik de MVV binnen 90 dagen na goedkeuring moet ophalen bij de ambassade. Deze termijn loopt binnenkort af. Wat moet ik doen?

Vanwege Covid-19 zijn alle consulaire afdelingen van ambassades en consulaten-generaal voor niet urgente aanvragen gesloten. Als u niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kunt u kunt een afspraak maken zodra de consulaire afdelingen weer opengaan. Voor actuele informatie kunt u deze website in de gaten houden.

Er is met de IND afgesproken dat u uw MVV binnen 180 dagen na de oorspronkelijke datum van goedkeuring kunt ophalen, als u kunt aantonen dat u uw MVV niet tijdig heeft kunnen ophalen vanwege COVID-19 en/of de sluiting van de ambassade of het consulaat-generaal.

Ik heb een geldige MVV om naar Nederland te reizen. Geldt het reisverbod voor mij?

Het reisverbod geldt niet voor houders van een visum voor verblijf van langere duur of een tijdelijke verblijfsvergunning (MVV). Bekijk de Q&A's voor inreizen in Nederland.

Ik heb een MVV-visum gekregen, maar door COVID-19 kan ik niet naar Nederland reizen binnen de geldigheidsduur van 90 dagen van deze MVV. Wat moet ik doen?

Wanneer u al in bezit bent van een MVV-sticker maar deze inmiddels is verlopen, kunt een nieuwe afspraak maken met de consulaire afdeling van de ambassade of het consulaat-generaal , maar alleen als de lokale situatie het toelaat.

U kunt bij de consulaire afdeling informeren naar de mogelijkheden. Binnen 90 dagen na de vervaldatum van uw MVV is de consulaire afdeling bevoegd om de MVV opnieuw uit te geven, als u kunt aantonen dat u door Covid-19 niet tijdig kon uitreizen.