Visum lang verblijf (mvv) voor inwoners van Turkije

Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland blijven? Dan heeft u mogelijk een verblijfsvergunning nodig. In veel gevallen moet u ook een visum voor lang verblijf aanvragen voordat u naar Nederland reist. Dit visum heet ook wel een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Als u in Turkije woont, kunt u dit visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Ankara of bij het consulaat-generaal in Istanboel.

Heb ik een mvv en/of verblijfsvergunning nodig?

Controleer of u een mvv en/of een verblijfsvergunning nodig heeft. Dat ligt onder andere aan uw nationaliteit en uw verblijfsdoel.

Een verblijfsvergunning en mvv aanvragen

U kunt een verblijfsvergunning en mvv op 2 manieren aanvragen:

  • via een referent in Nederland (bijvoorbeeld een werkgever, familielid of onderwijsinstelling);
  • zelf bij een Nederlandse ambassade of consulaat.

Heeft u een referent in Nederland, dan is vrijwel altijd nodig dat uw referent de aanvraag in Nederland indient bij de IND.

Controleer ook of u eerst het basisexamen inburgering moet doen.

Wat is uw situatie?Klik op + om een keuze te maken

Uw referent doet een aanvraag in Nederland

Zelf een aanvraag indienen via een ambassade of consulaat

Visum lang verblijf (mvv) aanvragen in dit land of gebied

Machtigingen tot Voorlopig Verblijf (MVV-aanvragen) kunnen worden ingediend op de ambassade in Ankara of het consulaat-generaal in Istanbul.

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem.

Bekijk de status van uw ingediende aanvraag.

U wordt sterk aangeraden om de afspraak voor uw visumaanvraag tenminste drie weken voor uw geplande vertrekdatum te plannen. De verwerkingstijd voor visumaanvragen is 5 werkdagen.

Let op: afspraken maken is gratis! De ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul werken alleen met VFS Global. Wij raden u ten stelligste af gebruik te maken van bemiddelingsbureaus of andere instanties die zich voordoen als (gelieerd aan) de ambassade of het consulaat.

Wanneer heeft u een tolk nodig?

Voor Ankara geldt:

Als u geen Nederlands, Engels of Turks spreekt, dient u zelf te zorgen voor een officiële tolk. Een officiële tolk heeft een speciaal pasje dat bewijst dat hij/zij een officiële tolk is. De tolk mag geen familielid zijn.

Voor Istanbul geldt:

Als u geen Nederlands, Engels, Turks of Arabisch spreekt, dient u zelf te zorgen voor een officiële tolk. Een officiële tolk heeft een speciaal pasje dat bewijst dat hij/zij een officiële tolk is. De tolk mag geen familielid zijn.

Iraakse en Syrische reisdocumenten

Visumaanvragen voor het Schengenbied die worden gedaan met Iraakse en Syrische reisdocumenten worden niet altijd door de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal behandeld. De aanvraag kan ter beslissing worden gestuurd naar de autoriteiten in Nederland. Houd in dit geval rekening met een behandelingsduur van minimaal 10 werkdagen en maximaal 2 maanden.