Als echtgenoot of partner naar Nederland komen

Woont uw partner of echtgenoot in Nederland? En heeft hij of zij de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning? Dan mag u onder voorwaarden naar Nederland komen. Wat jullie moeten regelen, leest u op de website van de IND.

Naar uw echtgenoot of partner in Nederland komen

Of u in Nederland een verblijfsvergunning kunt krijgen, verschilt per situatie. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor het toekennen van verblijfsvergunningen.

Op ind.nl leest u of het in uw situatie mogelijk is om naar uw partner in Nederland te komen (Engelstalig). Daar staat uitgelegd wat u zelf in het buitenland moet regelen. En wat uw echtgenoot of (geregistreerd) partner in Nederland voor u moet doen.