Asiel aanvragen

Mensen kunnen in Nederland asiel krijgen als ze bescherming nodig hebben. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de asielaanvragen.

In Nederland

In Nederland kunt u een asielaanvraag indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze pagina is in het Engels. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of een asielzoeker inderdaad bescherming nodig heeft.

In het buitenland

Het is niet mogelijk om bij een Nederlandse ambassade of consulaat een visum aan te vragen voor een asielaanvraag in Nederland.

Zit u in een vluchtelingenkamp buiten Nederland? Dan verloopt uw asielaanvraag via de UNHCR.