Asiel aanvragen in Nederland

Mensen kunnen in Nederland asiel krijgen als ze bescherming nodig hebben. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de asielaanvragen.

Asiel aanvragen

Het is niet mogelijk om bij een Nederlandse ambassade of consulaat een visum aan te vragen voor een asielaanvraag in Nederland. U kunt een asielaanvraag indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze pagina is in het Engels. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of een asielzoeker inderdaad bescherming nodig heeft.

Zit u in een vluchtelingenkamp? Dan verloopt uw asielaanvraag via de UNHCR.