Minderjarig kind naar Nederland halen

Bent u Nederlander of heeft u een verblijfsvergunning? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw buitenlandse kind(eren) naar Nederland halen. U leest op ind.nl wat u en uw kind moeten regelen.

Uw kind naar Nederland halen

Uw minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) kunnen in sommige gevallen een verblijfsvergunning krijgen. Of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de nationaliteit van uw kind.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) biedt informatie over de aanvraag en procedure (Engelstalig). Op ind.nl leest u wat u in Nederland moet regelen. En wat uw kind in het buitenland moet doen.