Sociale zekerheid in Nederland

Gaat u in Nederland wonen of werken? Op svb.nl leest u of u verzekerd bent. Bijvoorbeeld tegen ziekte of werkloosheid.

Ben ik wel of niet verzekerd?

Wanneer u in loondienst treedt, dan bent u automatisch verzekerd tegen ziekte, bij zwangerschap, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Ook bouwt u pensioen op. En heeft u soms recht op andere uitkeringen zoals een nabestaandenuitkering of kinderbijslag.

Uw situatie kan ook anders zijn. Bijvoorbeeld:

  • U werkt niet
  • U werkt als zelfstandige
  • U werkt voor een buitenlandse werkgever

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leest u per situatie waarvoor u wel en niet verzekerd bent.