Toegankelijkheid

Nederlandenu.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid.

Overheidswebsites moeten daarover verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van Netherlandsandyou.nl.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

 • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
   
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
   
 • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Zie ook het WCAG 2-rapport voor netherlandsandyou.nl. WCAG 2 is een toegankelijkheidsonderzoek dat laat zien in hoeverre netherlandsandyou.nl op 22 juli 2020 voldeed aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen.

Onderdelen waarop de site niet voldoet

 • Sommige nieuwsvideo’s zijn niet meteen toegankelijk. De ondertiteling volgt dan een paar dagen later.
   
 • Een deel van de pdf’s is niet helemaal toegankelijk. De pdf’s voldoen wel aan minimale eisen.
   
 • Nederlandwereldwijd.nl heeft oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met newsroom@minbuza.nl.