Cultuur en Publieksdiplomatie

De ambassade in Brussel en het consulaat-generaal in Antwerpen zetten zich in voor de bevordering van de Nederlandse kunst, cultuur en taal in België. Wij ondersteunen de uitwisseling tussen Belgische en Nederlandse culturele instellingen en kunstenaars. Ook streven we ernaar de culturele samenwerking tussen Nederland en België (Vlaanderen en Franse gemeenschap) te vergroten.

Dankzij jarenlange ervaring met culturele instellingen hebben we een breed netwerk van contacten. Wij adviseren over samenwerkingsmogelijkheden, verlenen subsidies aan relevante Nederlandse culturele projecten (zie ook subsidieregeling) en kunnen verwijzen naar andere instellingen, organisaties en podia. Ook kunnen wij helpen met de publiciteit van Nederlandse gezelschappen ter plaatse, via aankondigingen op deze website en op Facebook.

Publieksdiplomatie

Het afdelingsteam onderhoudt contacten met zowel de Belgische als de Nederlandse pers en is verantwoordelijk voor publieksdiplomatie op gebieden als gender, rechten van LGBTI en andere maatschappelijke thema's die belangrijk zijn voor Nederland en waar Nederland graag in het buitenland extra aandacht voor vraagt. 

De afdeling Cultuur en Publieksdiplomatie organiseert en/of medefinanciert met enige regelmaat terugkerende evenementen zoals literaire en culturele avonden en debatten en lezingen, vaak in samenwerking met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.