Duurzame handel en investeringen

De Nederlandse en Belgische markt zijn onderling sterk vervlochten. We zijn vaak partners op Europees niveau en België is onze tweede handelspartner. Het is een mkb-markt bij uitstek: veel Nederlandse mkb-ers zetten hun eerste internationale stappen in België. Jaarlijks geven meerdere topsectoren aan België als belangrijke samenwerkingspartner te zien, bijvoorbeeld rondom onderzoek en innovatie of als exportbestemming.

Van het leggen van contacten tot advies op het gebied van handel, investeringen, export, onderzoek en samenwerking: ons netwerk biedt Nederlandse ondernemers en bedrijven ondersteuning op maat. Heeft u als Nederlandse ondernemer praktische hulp nodig bij uw activiteiten in België? De medewerkers op de ambassade in Brussel en het consulaat-generaal in Antwerpen helpen u graag met uw vragen.

Voor uitgebreide informatie over zakendoen in België kunnen Nederlandse ondernemers ook terecht op deze pagina van RVO.nl. Daar staat informatie over financiële ondersteuningsmogelijkheden, maar ook over zakendoen in België in de verschillende regio’s, wet- en regelgeving, kansrijke sectoren, do’s en don’ts etcetera. U kunt daar ook terecht voor meer algemene informatie over zakendoen in het buitenland.

Om op de hoogte blijven van wat er op economisch gebied in België speelt, kunt u zich abonneren op de maandelijkse economische nieuwsbrief met informatie over economische ontwikkelingen, investeringsmogelijkheden en zakelijke evenementen in België. U kunt hiervoor een bericht sturen naar bru-ea@minbuza.nl.

Infographic handel Nederland en België

Introductie handelsrelatie tussen Nederland en België

In Nederland verdienen we het meest aan handel met onze buurlanden, België is onze tweede handelspartner. De Nederlandse goederenexport naar België bedroeg € 52 miljard  in 2019. Nederland is een grote investeerder in België, en sinds 2020 de grootste investeerder in Vlaanderen. De infographic die u hier ziet geeft in één oogopslag de veelzijdige economische relatie met België weer. De economische band tussen Nederland en België wordt belicht in deze video.

AI webinar

Artificiële intelligentie

Het postennet België zet sterk in op het stimuleren van samenwerking op vlak van digitale technologie en AI, en op het ondersteunen van Nederlandse techbedrijven die op zoek zijn naar marktkansen en partnerschappen over de grens. In 2020 werd een marktstudie gepubliceerd die een introductie geeft in het Belgische AI-landschap. Deze studie is toegelicht via een webinar, waarbij ook enkele Belgische experts aan het woord komen. In 2021 staan verschillende activiteiten rond AI gepland. Hou hiervoor de website van RVO in de gaten.

Mobiliteit

Mobiliteit

Mobiliteit is een maatschappelijke uitdaging die al jaren op de radar staat van het economisch cluster. 61% van de verplaatsingen gebeurt in België nog met de auto en slechts 12 % met de fiets. Het gebruik van de fiets is echter aan een flinke opmars bezig en die ontwikkeling wordt gestimuleerd door aanzienlijke investeringen van de overheid in aangepaste infrastructuur. Andere mobiliteitsthema's met een interessant ontwikkelingspotentieel zijn alternatieve aandrijvingen voor voer- en vaartuigen, en intelligente transportsystemen. Nederland heeft op deze al deze terreinen een aantrekkelijk aanbod. Tenslotte timmeren Nederlandse bedrijven mee aan de weg in Antwerpen aan de Oosterweel verbinding, een van de grootste infrastructuurprojecten in West-Europa.