Climate Tech Forum – Global Challenges, Smart Solutions

Op woensdag 21 juni 2023 organiseren de Nederlandse ambassade in België en het Nederlandse Consulaat-Generaal in Antwerpen het eerste Climate Tech Forum. Het programma biedt de ideale gelegenheid aan bedrijven, kennisinstellingen en vertegenwoordigers uit het publieke domein om kennis uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen over de toekomst van: groene waterstof, klimaatneutraal bouwen, toekomstgerichte landbouw en slimme en duurzame mobiliteit. 

Na de officiële opening onder leiding van de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher, wordt een gevarieerd programma per sector voorzien, bestaande uit informatieve break-out sessies voor uw vakgebied, één-op-één matchmakingsgesprekken met Nederlandse counterparts en netwerkgelegenheid met andere professionals uit het ecosysteem. De dag sluiten wij af met een handelsdiner.

Dit forum wordt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan België georganiseerd.

Informatie en inschrijven

Meer informatie over dit programma vindt u hier.

Deelname voor Belgische organisaties is kosteloos. Aanmelden kan tot vrijdag 9 juni 2023 via deze link.

Voor vragen over dit programma kunt u zich richten tot de Nederlandse Ambassade in België via bru-ea@minbuza.nl of via het telefoonnummer +32 267 917 11. 

Climate Tech Forum

Als sterk geïndustrialiseerde en dichtbevolkte landen staan België en Nederland voor vergelijkbare uitdagingen om onze steden en industrie te verduurzamen en tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. De Net Zero-agenda van de EU, gebaseerd op het klimaatakkoord van Parijs, wordt ook in toenemende mate door het bedrijfsleven omarmd. Binnen de klimaat- en energietransitie bieden de waterstof-, landbouw-, bouw- en mobiliteitssector bij uitstek interessante kansen voor grensoverschrijdende kennisuitwisseling en samenwerking tussen de buurlanden.

Technologische oplossingen zijn cruciaal om deze transitie mogelijk te maken en dit biedt mogelijkheden voor het Belgische en Nederlandse bedrijfsleven. Beide landen zijn koploper in Europa op het gebied van circulaire economie. Wij hebben een innovatief bedrijfsleven en vooraanstaande kennisinstellingen die technologische oplossingen aandragen voor een duurzamere toekomst en schone leefomgeving. Door samenwerking en krachtenbundeling kunnen Belgische en Nederlandse spelers hun gezamenlijke concurrentiepositie in de wereld aanzienlijk vergroten. 

Tijdens het forum brengen we organisaties uit de sectoren groene waterstof, bouw, landbouw en slimme en duurzame mobiliteit samen om met elkaar te spreken over de kansen voor samenwerking en samen te versnellen richting een klimaatneutrale samenleving en industrie. Het programma biedt volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te spreken met bedrijven, kennisinstellingen en vertegenwoordigers uit het politieke domein. Zo slaat u de brug tussen uw organisatie en de stakeholders die de toekomst van de sector mede bepalen. Dit kan leiden tot meer mogelijkheden voor samenwerking en zakendoen in de toekomst.

Voor wie?

Het forum richt zich op organisaties die actief zijn in de sectoren woning- en utiliteitsbouw, landbouw, slimme en duurzame mobiliteit en groene waterstof. Meer specifiek ligt de focus op bedrijven die binnen deze sectoren innovaties ontwikkelen die bijdragen aan de verduurzaming van de sector.


Per sector wordt een eigen maatwerkprogramma voorzien. Climate tech binnen deze sectoren omvat onder andere het ontwikkelen van nieuwe duurzame materialen en technieken, het verminderen van de CO2-uitstoot in de mobiliteitssector, het opwekken van groene energie met behulp van waterstof of het verminderen van milieu- en natuurimpact in de landbouw.


Deelname staat open voor organisaties die (kennis over) klimaattechnologische oplossingen aanbieden en daarmee een bijdrage leveren aan de transitie naar:

  • Groene waterstof
  • Klimaatneutraal bouwen
  • Toekomstbestendige landbouw
  • Slimme en duurzame mobiliteit

Bedrijfsprofielen

Groene waterstof

Voor dit sub-programma richt dit forum zich tot bedrijven en kennisinstellingen uit de waterstofwaardeketen. Met name de bedrijven uit de maakindustrie die zich richten op de productie en/of de toepassing van waterstof zijn uitgenodigd. Denk hierbij aan (toeleverende) bedrijven uit de waterstof maakindustrie van:     
•    elektrolyse apparatuur; 
•    de infrastructuur en opslag; 
•    vervoersmiddelen voor wegen en binnenvaart; 
•    machines voor de infra- en utiliteitsbouw; 
•    industriële productiemiddelen.

Klimaatneutrale bouw

Voor dit subprogramma richt dit forum zich tot organisaties die actief zijn binnen de keten van klimaatneutrale bouw en zich richten op het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en onderhouden van woning- en utiliteitsbouw die weinig tot geen negatieve impact hebben op het klimaat. 
Dit kan gaan om onder meer: 
•    Architectenbureaus die zich richten op duurzaam ontwerp van gebouwen;
•    Aannemers en bouwbedrijven die zich richten op de bouw van klimaatneutrale gebouwen;
•    Toeleveranciers van fossielvrije bouwmaterialen, energiezuinige oplossingen, IoT-sensoren en -apparaten voor energie- en gebouwbeheer;
•    Bedrijven die smart building-software en -platforms ontwikkelen voor energiemonitoring en -optimalisatie;
•    Bedrijven die geavanceerde data-analyse en -visualisatie tools bieden voor het monitoren en verbeteren van energie-efficiëntie;
•    Gespecialiseerde advies- en/of projectmanagementbureaus die zich richten op het verduurzamen van gebouwen;
•    Bouwbedrijven en kennisinstellingen die zich richten op innovatieve bouwmethodes en materialen voor klimaatneutrale gebouwen;
•    Financiële instellingen die zich richten op het financieren van klimaatneutrale bouwprojecten;

Slimme en duurzame mobiliteit

Voor dit subprogramma richt dit forum zich tot organisaties die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen, implementeren en promoten van slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals elektrische voertuigen, Mobility as a Service (MaaS) of Intelligent Transportation Systems (ITS). Daarmee ligt de focus op organisaties die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van steden en regio's. 

Toekomstgerichte landbouw

Voor dit subprogramma richt dit forum zich tot organisaties die zich bezighouden met toekomstgerichte oplossingen voor de landbouwsector. Denk aan oplossingen ten dienste van klimaat, milieu en natuur die tegelijk inpasbaar zijn in de Europese en internationale doelstellingen én die maatschappelijke draagkracht hebben. Wij verwelkomen zowel bedrijfsleven, als kennis- en onderzoeksorganisaties die een steentje kunnen bijdragen aan de transitie richting een economisch, ecologisch en sociaal duurzaam voedselsysteem.