Ambassade Brussel

Welkom op de website van de ambassade in Brussel. De banden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België zijn bijzonder hecht. Onze lange gedeelde geschiedenis, de geografische nabijheid, en de mobiliteit van onze burgers maken dat op alle terreinen de contacten intensief zijn. Zo is bijvoorbeeld België, na Duitsland, onze grootste handelspartner wereldwijd, hebben wij verregaande afspraken gemaakt over de gezamenlijke verdediging van ons luchtruim, en woont nergens anders zo’n omvangrijke Nederlandse gemeenschap: rond de 161.000 Nederlanders zijn hier permanent gevestigd.

Ambassade collega's oktober 2022
Team ambassade Brussel

De ambassade in Brussel, het Consulaat-Generaal in Antwerpen en de Honoraire Consulaten in Gent en Luik behartigen de Nederlandse belangen in België. We ondersteunen burgers, bedrijven, kennisinstituten en andere organisaties. Daarvoor onderhouden wij contacten met diverse instanties in dit land, op het niveau van de federale, regionale en lokale overheden. Wij zetten ons in om de samenwerking met onze Belgische buren verder te versterken op de terreinen van economie, politiek, defensie, veiligheid, en cultuur. De talloze koninklijke-, ministeriële-, culturele-, en bedrijfsbezoeken zullen de relaties tussen Nederland en België nog intenser maken.

Onze ambassade kan u informatie geven over handel, landbouw, infrastructuur, en alle andere terreinen waarop beide landen elkaar ontmoeten. Zoals u zal zien bevat de website veel praktische informatie, zoals de contactgegevens van de verschillende afdelingen. Voor consulaire (noodgevallen) kunt u contact opnemen via +31 247 247 247 of kijk Nederlandwereldwijd.nl.

Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om ons per telefoon of e-mail (bru@minbuza.nl) te benaderen. We geven u graag zo snel mogelijk antwoord.