Consulaat-generaal Antwerpen

Het consulaat-generaal richt zich hoofdzakelijk op economische diplomatie in de provincies Antwerpen en Limburg, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar het bevorderen van de Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van twee topsectoren: Energie en Logistiek&Transport (L&T). Havensamenwerking loopt daar als een rode draad doorheen.
 

  • Energie: we zetten in op samenwerking en marktkansen die de energietransitie biedt, in het bijzonder op de terreinen waterstof, wind op zee (WoZ), elektrificatie en carbon capture, utilisation and storage (CCUS).
  • L&T: datzelfde doen we op het gebied van duurzame, innovatieve oplossingen voor de infrabouw en (multimodaal) transport

Team

Consul-generaal
Karen van Stegeren

Business Developer
Robbin Mulder

Secretariaat
Margot Michielsen
Tel: +32 (0)3 287 0835
E-mail: ant@minbuza.nl

Telefoon algemeen +32 (0)3 287 0830

Consulair

Het consulaat-generaal in Antwerpen heeft geen consulaire afdeling. Voor vragen over consulaire zaken is het Ministerie van Buitenlandse Zaken 24/7 bereikbaar via tel: +31 247 247 247  

Adres

Grote Markt 7
2000 Antwerpen

Consul-generaal Karen van Stegeren
Consul-generaal Karen van Stegeren

Welkomstvideo consul-generaal Karen van Stegeren

Het consulaat-generaal in Antwerpen is gehuisvest op de Grote Markt in Antwerpen. Consul-generaal Karen van Stegeren heet u in deze video op Facebook welkom.