Honorair consuls

De honorair consuls vormen een waardevol onderdeel van het wereldwijde postennet van Nederland. Ze openen deuren voor het bedrijfsleven en faciliteren bezoeken, helpen bij natuurrampen, noodsituaties en evacuaties. Veelal doen de honorair consuls hun belangrijke werk achter de schermen. Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, noemde dit eerder: ‘de kracht van de stille diplomatie’. Nederland heeft twee honorair consuls in België: Bernard Piette en Jan Lagasse.

Honorair consulaat-generaal Luik_Bernard Piette
Bernard Piette (HCG)

Honorair consulaat-generaal Luik

Bernard Piette werd geboren in 1967. Sinds 2 mei 2007 is hij gedelegeerd bestuurder van Logistics in Wallonia, de competitiviteitspool op gebied van Transport, Logistiek en Mobiliteit in Wallonië, één van de zes polen die officieel erkend is door de Waalse regering. Competitiviteitspolen zijn samenwerkingsplatforms tussen partijen in hetzelfde werkterrein: bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Het doel is om deze partijen aan te moedigen om gezamenlijke samenwerkingsprojecten op te zetten die financieel worden gesteund door het Waalse Gewest en die bijdragen tot de economische ontwikkeling van Wallonië. Op persoonlijk vlak heeft Bernard Piette meer dan 25 jaar ervaring in het ondersteunen van internationale bedrijven, eerst bij de Kamer van Koophandel en Industrie van Luik en vervolgens bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg in Maastricht. Naast zijn taken als honorair consul-generaal van Nederland voor de provincies Luik, Namen en Luxemburg, is hij ook voorzitter van het consulaire korps van de provincie Luik.

Contactgegevens

E-mail: bpi@logisticsinwallonia.be

Honorair consulaat-generaal Gent_Jan Lagasse.jpg
Jan Lagasse (HCG)

Honorair consulaat-generaal Gent

Jan Lagasse behaalde zijn rechtendiploma aan de UGent en deed bijkomende studies aan Harvard University in Cambridge (Mass. USA) en IMD in Lausanne (CH). Na korte tijd aan de balie stapte hij in het bedrijfsleven. Hij heeft sindsdien een lange staat van dienst in verschillende leidinggevende functies bij het (Nederlandse) bedrijfsleven, onder meer bij Zeeland Seaports, Fokker Aerospace, Stork, Corus en Hoogovens. Hij was daarbij actief in onder meer Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en de USA. Als  CEO van Zeeland Seaports was hij de architect van de grensoverschrijdende fusie van Zeeland Seaports met Havenbedrijf Gent tot de Europese Top 10 haven North Sea Port. Als co-CEO van dat grensoverschrijdend havenbedrijf heeft Jan Lagasse zich afgelopen jaren verder ingezet voor de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Hij heeft op deze wijze aan beide kanten van de grens een groot netwerk weten op te bouwen. Sinds september is Jan Lagasse, naast strategisch consultant, ook non-executive bestuurder en commissaris van een aantal Belgische en Nederlandse bedrijven. Jan Lagasse is tevens lid van de Raad van Toezicht van ZorgSaam, het Zeeuws/Zeeuws-Vlaamse zorgnetwerk, en voorzitter van de Raad van Bestuur van het internationaal barokorkest “Il Gardellino”. Economie en de daarbij gepaard gaande energietransitie, havens en logistiek, cultuur en zorg zijn materies die vooral zijn interesse wegdragen. In 2021 is hij benoemd tot professor aan de Faculteit Recht en Criminologie aan de UGent.

Jan Lagasse is door het Koninkrijk der Nederlanden aangesteld als honorair consul-generaal voor de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. In die hoedanigheid zal hij in die grensprovincies de belangen behartigen van Nederlandse burgers en bedrijven.

Contactgegevens

E-mail: jan.lagasse@gmail.com