Sluitingsdagen 2019 Nederlandse ambassade in Brussel

Dag Datum Gelegenheid

dinsdag

1 januari

Nieuwjaarsdag

maandag 22 april Paasmaandag
woensdag 1 mei Dag van de Arbeid
donderdag 30 mei O.L.H.-Hemelvaart
maandag 10 juni Pinkstermaandag
donderdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
vrijdag 1 november Allerheiligen
maandag 11 november Wapenstilstand
woensdag 25 december Eerste Kerstdag
donderdag 26 december Tweede Kerstdag