Politiek

De politieke afdeling van de Nederlandse ambassade in Brussel houdt de vinger aan de pols over de politieke binnenlandse situatie in België en over de ontwikkelingen in het EU- en buitenlandbeleid van België. De afdeling analyseert en rapporteert hierover voor de Nederlandse overheid, behartigt hierbij de Nederlandse belangen en zorgt ervoor dat de Nederlandse overwegingen zo mogelijk een plek vinden in het beleid van België.

  • Nederland en België onderhouden intensieve betrekkingen. België is als buurland en vanwege de historische banden een prioriteitsland voor Nederland. De premiers en ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en België ontmoeten elkaar niet alleen in EU-verband en tijdens VN-conferenties, maar zien elkaar ook regelmatig buiten deze topontmoetingen om, bijvoorbeeld in Benelux-verband.
  • België is een federale staat. De betrekkingen verlopen daarom niet alleen via de federale autoriteiten, maar er zijn ook afzonderlijke relaties tussen Nederland en Vlaanderen, Wallonië en het gewest Brussel.
  • De afdeling is verantwoordelijk voor het onderhouden van de betrekkingen met de Belgische overheid en brengt de Nederlandse visie naar voren. De afdeling faciliteert bij de vele bezoeken over en weer van ministers, parlementsleden, burgemeesters en andere actoren. Ook zet de afdeling zich in voor het neerzetten van Nederlandse boodschappen bij het bredere publiek en bij gerichte doelgroepen in België.