Politiek

De politieke afdeling van de Nederlandse ambassade in Brussel houdt de politieke binnenlandse situatie in België en de ontwikkelingen in het EU- en buitenlandbeleid van België nauwlettend in de gaten. België en Nederland onderhouden als buurlanden intensieve betrekkingen, zowel via de federale overheid als de overheden van de Gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Op tal van terreinen is de samenwerking hecht, bijvoorbeeld op het gebied van justitie, politie en defensie.

De politieke afdeling bevordert deze samenwerking, analyseert en rapporteert over relevante ontwikkelingen aan de Nederlandse overheid, behartigt hierbij de Nederlandse belangen en zorgt ervoor dat de Nederlandse visie zo mogelijk een plek vinden in het beleid van België.

Grens Nederland en België met vlaggen op asfalt

Grensoverschrijdende samenwerking

De bilaterale relatie kenmerkt zich door intensiteit, veelzijdigheid en samenhang. Er is vrijwel geen beleidsterrein waar beide landen niet op samenwerken. Vanuit het postennet België dragen we bij aan het versterken van de samenwerking en het wegnemen van grensbelemmeringen.

Belgische premier De Croo (l) en Nederlandse premier Rutte (r)
Beeld: Belga

Europese samenwerking

Als grondleggers van de Europese Unie is er ook op Europees niveau nauw contact tussen België en Nederland, ook in Benelux-verband. Gezamenlijk zetten beide landen zich in op thema’s zoals de aanpak van de gezondheidscrisis, de rechtsstaat, ambitieus klimaatbeleid en een sterke interne markt. De ambassade draagt bij aan deze samenwerking door onder meer de Belgische positie ten aanzien van Europese dossiers in kaart te brengen en de Nederlandse standpunten bij de federale overheid en de gewesten over te brengen.

Amsterdam Rainbow Dress op BZ

Buitenlandpolitieke samenwerking

Ook in multilateraal verband, onder meer op het niveau van de Verenigde Naties, treffen België en Nederland elkaar. Op thema’s zoals mensenrechten, duurzame ontwikkeling, gendergelijkheid en (economische) veiligheid trekken we waar mogelijk gezamenlijk op. Vanuit de ambassade ondersteunen we deze samenwerking door onder meer politiek en ambtelijk contact over deze thema’s te faciliteren en elkaars positie over te brengen.

Nederlandse en Belgische politieagent

Justitie- en politiesamenwerking

Nederland en België werken nauw samen op het terrein van justitie en politie, onder meer bij crisisbeheer en de bestrijding van de internationale georganiseerde misdaad, zoals drugscriminaliteit, terrorisme en ondermijning. Deze samenwerking is niet alleen bilateraal maar ook in Benelux-verband. De ambassade draagt zowel beleidsmatig als operationeel bij aan de versterking van deze samenwerking en de daarvoor benodigde informatiepositie. Sprekend voorbeeld van de bilaterale samenwerking was het gezamenlijk optreden ten tijden van de terreuraanslagen in Brussel en de jacht op de vermeende terroristen. Voorbeeld van Benelux-samenwerking is de ondertekening van het Benelux-politieverdrag, waarmee voortaan het uitwisselen van gegevens verbeterd wordt, meer mogelijkheden voor grensoverschrijdend optreden ontstaan en politieonderzoek in het buurland vergemakkelijkt wordt.

F16's luchtmacht Nederland en Belgie bewaken het luchtruim
Beeld: Defensie.nl

Defensiesamenwerking

De bilaterale defensiesamenwerking, onder meer op het gebied van beide marines, landmacht, gezamenlijke bewaking van het luchtruim, ‘special forces’, opleiding & training en onbemande luchtsystemen is qua omvang en diepgang een voorbeeld binnen Europa. De Defensie Attaché op de ambassade is voor de Belgische en Nederlandse defensieorganisaties de ‘linking pin’, katalysator en ‘smeerolie’ voor samenwerking op het gebied van defensie.